(TK) Sumaryzacja protokołu BGP*

Sumaryzacja protokołu BGP

Teoria sumaryzacji tras protokołu BGP

Metody sumaryzacji

  • Static – Statyczne rozgłaszanie trasy zsumaryzowanej, wymaga stworzenia nowej zsumaryzowanej trasy statycznej prowadzącej do adresu Null0, a następnie rozgłoszenie jej za pomocą komendy [network] z poziomu konfiguracji protokołu BGP. Sumaryzowana trasa statyczna będzie zawsze rozgłaszana, nawet jeśli będzie niedostępna.
  • Dynamic – Dynamiczne rozgłaszanie trasy sumaryzowanej, wymaga skonfigurowania agregacji z poziomu konfiguracji protokołu BGP. Trasa zsumaryzowana zostanie rozgłoszona jeśli przynajmniej jedna trasa do niej należąca znajdzie się w tablicy protokołu BGP.

Konfiguracja sumaryzacji tras protokołu BGP

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# no bgp default ip4-unicast

Blokuje domyślnie aktywowaną rodzinę adresów IPv4.

(config-router)# bgp router-id RID(0-255.0-255.0-255.0-255)*

Opcjonalnie określa wartość RID (Router ID), konfigurowanego urządzenia.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6}

Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# redistribute connected

Rozpoczyna rozgłaszanie sieci lokalnych (Bezpośrednio przyległych do konfigurowanego urządzenia).

(config-router-af)# aggregate-address adres-IP maska [summary-only] [as-set]

Rozpoczyna rozgłaszanie wskazanej trasy zsumaryzowanej. Domyślnie oprócz trasy zsumaryzowanej, rozgłaszane są również trasy do nie należące.
* As-set – Domyślnie wartości PA rozgłaszane przez trasy należące do sieci z sumaryzowanej, przed sumaryzacją takie jak AS_Path, MED czy BGP Communities, nie są rozgłaszane (Atomic-Aggregation). Pod-komenda [as-set] zmienia to domyślnie zachowanie, umożliwiając rozgłaszanie powyższych wartości PA.
* Summary-only – Rozgłasza jedynie trasę zsumaryzowaną.

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz