(T) Struktury LSA typu 4-5

Struktury LSA typu 4-5

Przykładowa topologia obrazująca działanie struktur LSA

Przykładowa topologia obrazująca działanie struktur LSA

LSA Type 4 (ASBR Summary)

 • Struktura LSA typu czwartego jest rozgłaszana przez rutery ABR (Area Border Router) jako element uzupełniający względem struktur LSA typu piątego. Zawiera ona wartość RID rutera ASBR oraz ABR, tym samym umożliwiając lokalizację urządzenia ASBR (Autonomous System Border Router) znajdującego się w innej strefie (Area).
 • Struktura LSA typu piątego (LSA type 5) rozgłasza trasy pochodzące z innych protokołów routingu bądź też innych instancji protokołu OSPF. Zawiera oprócz podstawowych informacji dotyczących rozgłaszanej sieci, wartość RID rutera ASBR rozgłaszającego określoną trasę routingu.
  • W przypadku urządzeń znajdujących się w tej samej strefie (Area) co ruter ASBR, struktura LSA typu piątego nie wymaga dodatkowego wsparcia innych struktur LSA, ponieważ wszystkie urządzenia posiadają lokalizację rutera ASBR, pobraną z bazy LSDB (Na podstawie struktur LSA typu pierwszego).
  • W przypadku urządzeń znajdujących się w innej strefie (Area) niż ruter ASBR, informacja o jego wartości RID, na nic się nie zda innym urządzeniom. Ponieważ nie posiadają one informacji o jego lokalizacji. W tym momencie wykorzystywana jest struktura LSA typu czwartego, rozgłaszająca informacje o trasie oraz koszcie dotarcia do rutera ASBR poprzez ruter ABR.
 • Lokalne urządzenie —> (Koszt) —> ABR —> (+Koszt rozgłaszany przez LSA typu 4) —> ASBR (Z najniższą metryką trasy E2 / E1).
  • Wartość metryki dotarcia do sieci zewnętrznej E2 = Metryka rozgłaszana przez ruter ASBR.
  • Wartość metryki dotarcia do sieci zewnętrznej E1 = Metryka rozgłaszana przez ruter ASBR + koszt dotarcia do ASBR.

Zawartość struktury LSA type 4

 • Struktura LSA typu czwartego zawiera:
  • Wartość RID rutera ASBR, rozgłaszającego trasę zewnętrzną.
  • Wartość RID rutera ABR, rozgłaszającego daną strukturę LSA.
  • Adres sieci wraz z maską.
  • Wartość LSID (Wartość RID rutera ASBR).
  • Koszt trasy rutera ABD do rutera ASBR (Metrykę).
  • Numer sekwencyjny.
  • Sumę kontrolną (Checksum).

Wyświetlanie struktur LSA type 4

 • Informacje na temat struktury LSA typu czwartego można wyświetlić za pomocą komendy [show ip ospf database], znajdują się one pod punktem (summary ASB Link State (Area ID-area)), oraz za pomocą komendy [show ip ospf database asbr-summary].
32-bitową wartość identyfikatora (LSID) w przypadku struktury LSA typy czwartego (LSA Type 4) stanowi wartość RID rutera ASBR.

LSA Type 5 (AS External)

 • Struktura LSA typu piątego jest rozgłaszana przez ruter ASBR, na granicy pomiędzy protokołem OSPF, a innymi protokołami routingu dynamicznego bądź też inną instancją protokołu OSPF.
 • Struktura LSA typu piątego rozgłasza trasy pochodzenia zewnętrznego, pochodzące od innych protokołów routingu bądź też innych instancji protokołu OSPF. Nie są jednak rozgłaszane w strefach specjalnych Stubby Area, gdzie rozgłaszana jest jedynie trasa domyślna.
 • Trasy zewnętrzne rozgłaszane przez struktury LSA typu piątego, dzielą się na dwa rodzaje różniące się od siebie metodą kalkulacji metryki. A są one następujące:
  • External type 1 (E1)Nie dodaje wewnętrznych (Internal) wartości metryki do kalkulacji koszu całej trasy.
  • External type 2 (E2) Dodaje wewnętrzne (Internal) wartości metryki do kalkulacji koszu całej trasy.

Zawartość struktury LSA type 5

 • Struktura LSA typu piątego zawiera:
  • Wartość RID rutera ASBR, rozgłaszającego daną strukturę LSA.
  • Adres sieci wraz z maską.
  • Wartość LSID (Adres sieci bez maski).
  • Koszt danej trasy (Metrykę).
  • Rodzaj danej trasy (E1 bądź E2).
  • Numer sekwencyjny.
  • Sumę kontrolną (Checksum).

Wyświetlanie struktur LSA type 5

 • Informacja na temat struktury LSA typu piątego można wyświetlić za pomocą komendy [show ip ospf database], znajdują się one pod punktem (Type-5 AS External Link State (Area ID-area)), oraz za pomocą komendy [show ip ospf database external].
32-bitową wartość identyfikatora (LSID) w przypadku struktury LSA typy piątego (LSA Type 5) stanowi wartość stanowi adres rozgłaszanej sieci (bez maski).

Podsumowanie struktur LSA

 • Protokół OSPF wykorzystuje struktury LSA typu pierwszego, drugiego oraz trzeciego w celu kalkulacji najlepszej drogi dotarcia do sieci docelowej. Poniższa tabela prezentuje różnice pomiędzy trzema podstawowymi strukturami LSA:
LSA Type (Number) LSA Type (Name) This Type Represents Show ip ospf database … LSID is Equal to Created by
1 Router A one router in one area router RID of router Each router creates its own peer area
2 Network A subnet in with a DR exists network DR’s IP address in the subnet The DR in that subnet
3 Summary A subnet in another Area summary Subnet address An ABR
Podsumowanie struktur LSA 1-3

Podsumowanie struktur LSA

LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol LSA type Routing Table Symbol
LSA 1 O LSA 2 O LSA 3 O IA
LSA 4 O IA LSA 5 O E1 / O E2 LSA 7 O N1 / O N2
Struktury LSA a symbole przypisane do tras w Tablicy Routingu

Ograniczanie ilości otrzymywanych struktur LSA

 • Domyślnie system Cisco IOS nie ogranicza ilości otrzymywanych a następnie przetwarzanych struktur LSA. Istnieje jednak opcjonalna możliwość zabezpieczenia systemu przed nadmiernym napływem struktur LSA, za pomocą komendy [max-lsa 1-4294967294] użytej w trybie konfiguracji protokołu OSPF.
 • W przypadku przekroczenia liczby otrzymanych struktur LSA (Nie licząc struktur stworzonych przez lokalne urządzenie), system IOS wyśle komunikat systemowy „Log Messages”. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie a nowe struktury nadal będą docierały, ruter ponowi wiadomość „Log Messages”. W przypadku braku reakcji ruter rozwiąże wszystkie relacje sąsiedztwa oraz porzuci wszystkie zapisane struktury LSA. Rozpoczynając nawiązywanie nowych relacji od nowa.

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz