(T) Rozgłaszanie tras protokołu BGP*

Rozgłaszanie tras protokołu BGP

Rozgłaszanie sieci

Rodzaje rozgłaszanych sieci

 • Connected Network – Trasa bezpośrednio przylegająca do urządzenia, względem protokołu BGP ustawia:
  • Adres następnego przeskoku (Next hop), na 0.0.0.0.
  • Źródło pochodzenia, na protokół IGP.
  • Wagę protokołu BGP, na 32768.
 • Static route or routing protocol – Trasa statyczną bądź rozgłaszana przez protokół IGP, względem protokołu BGP ustawia:
  • Adres następnego przeskoku (Next hop), na adres zapisany w tablicy routingu RIB.
  • Źródło pochodzenia, na protokół IGP.
  • Wagę protokołu BGP, na 32768.
  • Wartość MED, na IGP Metric.

Tablice BGP RIB

 • Adj-RIB-In – Zawiera oryginalne trasy NLRI (Przed zastosowanie polityk wejściowych). Zawartość tablicy zostaje usunięta po zastosowaniu polityk wejściowych.
 • Loc-RIB – Zawiera lokalne, otrzymane od sąsiednich urządzeń trasy NLRI. Po zweryfikowaniu osiągalności adresu następnego przeskoku z poziomu tablicy routingu RIB, algorytm BGP wyszukuje najlepszą trasę NLRI względem każdej dostępnej sieci (Prefix-u). Tablica Loc-RIB jest wykorzystywania do prezentowania tras wysyłanych do tablicy routingu RIB.
  • Zawartość tablicy Loc-RIB, może być wyświetlona za pomocą komendy [show bgp ipv4 unicast].
 • Adj-RIB-Out – Zawiera trasy NLRI (Po zastosowaniu polityk wyjściowych).
  • Zawartość tablicy Adj-RIB-Out, może być wyświetlona za pomocą komendy [show bgp ipv4 unicast neighbors adres-IP(Adres IP sąsiedniego urządzenia) advertised-routes].

Proces dodawania tras do tablicy Loc-RIB

 1. BGP weryfikuje poprawność otrzymanej trasy NLRI, sprawdzając czy adres następnego przeskoku (Next Hop) jest dostępny w tablicy routingu RIB. Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem, NLRI pozostanie w tablicy ale nie będzie przetwarzany w przyszłości.
 2. Po przejściu przez polityki wychodzące (Outbound Policies) względem określonego sąsiada, trasa NLRI dodawana jest do tablicy Adj-RIB-Out.
 3. Trasa NLRI zostaje rozgłoszona do sąsiedniego urządzenia. Jeżeli trasa NLRI posiada adres następnego przeskoku (Next hop) równy 0.0.0.0, zmieni go na adres IP sesji BGP.

Proces trasy NLRI

 1. Oryginalna trasa NLRI otrzymana od sąsiedniego urządzenia, jest przetrzymywana w tablicy Adj-RIB-in do momentu zastosowania polityki wejściowej (Inbound Route Policies).
 2. Trasa NLRI jest przesyłana z tablicy Adj-RIB-in do tablicy Loc-RIB (Tablica Adj-RIB-in zostaje wyczyszczona)
 3. Trasa NLRI zostaje zweryfikowana pod kontem osiągalności adresu następnego przeskoku, z poziomu tablicy routingu RIB. Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem trasa pozostanie w tablicy Loc-RIB.
 4. BGP wyszukuje najlepszą trasę NLRI względem każdej dostępnej sieci (Prefix-u).
 5. Trasa NLRI jest przesyłana do tablicy routingu RIB.
  1. Zastosowana zostaje polityka wychodząca.
  2. Trasa NLRI trafia do tablicy ADJ-RIB-Out.

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz