(T) Redystrybucja protokołu OSPF*

Redystrybucja protokołu OSPF

# Konfiguracja redystrybucji protokołu OSPF została opisana w artykule: Redystrybucja protokołu OSPF.

Przykładowa grafika obrazująca redystrybucję protokołu OSPF

Redystrybucja tras zewnętrznych

Redystrybucja tras zewnętrznych E2

 • Trasy zewnętrze E2 rozgłaszane za pomocą struktur LSA typu piątego, nie dodają wewnętrznych (Internal) wartości metryki do kalkulacji koszu całej trasy.
 • Zgodnie z powyższą topologią ruter ABR2, wykryje dwie trasy prowadzące do rutera ASBR, pierwszą przez ruter R8 oraz drugą bezpośrednią. W obydwóch przypadkach trasy bodą posiadały taką samą wartością metryki równą 20 (Ponieważ jest to domyślna wartość redystrybucji protokołu EIGRP dla protokołu OSPF).
Jeżeli ruter znajdzie większą liczbę takich samych tras zewnętrznych E2, wybierze tę z najniższą wartością dotarcia do rutera ASBR. Przykładowo, jeżeli w sieci znajdują się cztery rutery ASBR rozgłaszające te same trasy zewnętrzne E2, z czego dwa rutery będą rozgłaszały sieci z metryką 10 a dwa z metryką 20. Najpierw zostaną odrzucone dwie trasy z metryką 20 a następnie zostanie wybrany najbliższy ruter ASBR rozgłaszający trasę z metryką 10.
 • Proces wyboru najlepszej trasy zewnętrznej E2, wewnątrz tej samej strefy (Intra-Area Routes):
  • Urządzenie wybiera trasę z najniższą rozgłaszaną metryką (Domyślnie 20).
  • Jeżeli urządzenie posiada więcej tras E2 z taką samą metryką:
   • Znajdzie najkrótszą trasą dotarcia do każdego z ruterów ASBR rozgłaszających trasy E2 (Na podstawie zawartości bazy LSDB).
   • Wybierze trasę E2 prowadzącą przez najbliższy ruter ASBR.
  • Jeżeli istnieje tylko jedna trasa E2 z najniższą metryką, Lokalny ruter:
   • Znajdzie najkrótszą trasą dotarcia do danego rutera ASBR (Na podstawie zawartości bazy LSDB).
   • Wybierze najkrótszą trasę dotarcia do rutera ASBR.
  • Lokalne urządzenie —> (Koszt) —> ASBR (Z najniższą metryką trasy zewnętrznej E2).
  • Wartość metryki dotarcia do sieci zewnętrznej E2 = Metryka rozgłaszana przez ruter ASBR.
Trasa E1 jest bardziej preferowana niż trasa E2.
Metryka E2 rozgłaszana wewnątrz strefy (Area), pozostaje niezmienna, w przeciwieństwie do trasy E1.
Informację na temat tras E1 / E2, można wyświetlić za pomocą komendy [show ip ospf database external].
 • Proces wyboru najlepszej trasy zewnętrznej E2, pochodzącej z innej strefy (Interarea Routes), Lokalny ruter:
  • Wybiera trasę E2 z najniższą rozgłaszaną metryką (Domyślnie 20).
  • Szuka najkrótszej trasy dotarcia do każdego z ruterów ABR, rozgłaszających struktury LSA typu piątego z trasą zewnętrzną E2 (Na podstawie zawartości bazy LSDB).
  • Dodaje do kosztu dotarcia do rutera ABR, koszt dotarcia rutera ABR do rutera ASBR (Koszt ten jest rozgłaszany za pomocą struktury LSA typu czwartego).
  • Szuka najkrótszej trasy dotarcia do każdego z ruterów ASBR (Na podstawie sumowanej wartości kosztów).
  • Wybiera najkrótszą trasę dotarcia do rutera ASBR.
  • Lokalne urządzenie —> (Koszt) —> ABR —> (+Koszt LSA typu 4) —> ASBR (Z najniższą metryką trasy E2).
  • Wartość metryki dotarcia do sieci zewnętrznej E2 = Metryka rozgłaszana przez ruter ASBR.
Informację na temat struktur LSA typu czwartego, można wyświetlić za pomocą komendy [show ip ospf database asbr-summary].
Komenda [show ip ospf border-routers] wyświetla listę wszystkich znanych ruterów ABR oraz ASBR.
 # show ip ospf border-routers
 OSPF Router with ID (7.7.7.7) (Process ID 1)
 Base Topology (MTID 0)
 Internal Router Routing Table
 Codes: i - Intra-area route, I - Inter-area route
 i 4.4.4.4 [1] via 10.2.2.17, GigabitEthernet0/1,ABR,Area1,SPF 3
 i 5.5.5.5 [1] via 10.2.2.21, GigabitEthernet0/2,ABR,Area1,SPF 3
 I 2.2.2.2 [3] via 10.2.2.21, GigabitEthernet0/2,ASBR,Area1,SPF 3
 I 2.2.2.2 [4] via 10.2.2.17, GigabitEthernet0/1,ASBR,Area1,SPF 3
 I 3.3.3.3 [2] via 10.2.2.17, GigabitEthernet0/1,ASBR,Area1,SPF 3 

Redystrybucja tras zewnętrznych E1

 • Trasy zewnętrze E1 przy kalkulacji wartości metryki, korzystają zarówno z kosztu rozgłaszanego przez ruter ASBR (External OSPF Cost) jak i metryki dotarcia do rutera ASBR (Internal OSPF Cost).
 • Aby ruter ASBR rozgłaszał trasy zewnętrzne E1, należy skorzystać z komendy [redistribute protokół [ASN] subset metric-type 1] wydanej w trybie konfiguracji protokołu EIGRP.
 • Wartość metryki dla trasy zewnętrznej E1, składa się z następujących wartości:
  • Koszt dotarcia do rutera ABR (Wyliczony na podstawie zawartości bazy LSDB).
  • Koszt dotarcia z rutera ABR do rutera ASBR (Wyliczony na podstawie struktury LSA typu czwartego).
  • Koszt trasy zewnętrznej rozgłaszanej przez ruter ASBR  (Wyliczony na podstawie struktury LSA typu piątego).

Porównanie tras zewnętrznych E1 & E2

 • Trasy zewnętrze E2 ignorują koszty połączeń wewnętrznych (Internal OSPF Cost) operując jedynie na rozgłaszanym przez rutery ASBR koszcie zewnętrznym (External OSPF Cost) mającym domyślną wartość 20.
 • Trasy zewnętrze E1 przy kalkulacji wartości metryki, korzystają zarówno z kosztu rozgłaszanego przez ruter ASBR (External OSPF Cost) jak i metryki dotarcia do rutera ABR (Internal OSPF Cost).
Protokół OSPF zawsze preferuje trasę zewnętrzną E1 nad trasę zewnętrzną E2.

Redystrybucja tras zewnętrznych w strefie NSSA

 • Strefa NSSA oraz Totally NSSA blokuje struktury LSA typu piątego, uniemożliwiając rozgłaszanie tras zewnętrznych, a tym samym wykluczając sens stosowania ruterów ASBR w ich obszarze.
 • Tym co odróżnia strefy NSSA od stref Stuby jest zastosowanie struktur LSA typu siódmego. Mogą one rozgłaszać trasy zewnętrzne E1 oraz E2 (Zwane w tym przypadku N1 oraz N2) wewnątrz strefy NSSA, aby następnie na ruterze ABR przekształcić je w struktury LSA typu piątego w celu dalszej propagacji do innych stref (Area). Proces propagacji tras zewnętrznych w strefie NSSA wygląda następująco:
  • Ruter ASBR znajdujący się w trefie NSSA propaguje trasy zewnętrzne za pomocą struktur LSA typu siódmego.
  • Ruter ABR stojący na granicy strefy NSSA ze strefą Backbone, przekształca struktury LSA typu siódmego na struktury LSA typu piątego.
 • Tak samo jak struktury LSA typu piątego, struktury LSA typu siódmego dzielą się na trasy zewnętrzne E1 oraz E2, zwane w przypadku struktur typu siódmego N1 oraz N2 (Zasada działania jest zbliżona do trasy E1 oraz E2).
 • Trasy zewnętrzne propagowane wewnątrz strefy NSSA można wyświetlić za pomocą komendy [show ip ospf database nssa-external].

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz