(T) Porównanie protokołu eBGP do iBGP*

Porównanie protokołu eBGP do iBGP

Różnice pomiędzy protokołem iBGP a eBGP

  • W przypadku nawiązywania relacji sąsiedztwa iBGP, rutery nie muszą znajdować się w tej samej sieci, ponieważ ograniczenie do jednego przeskoku je nie obowiązuje. Tym samym w przypadku konfiguracji protokołu iBGP z użyciem interfejsów Loopback, komenda [neighbor adres-IP ebgp-multihop 1-255] nie jest już potrzebna.
  • Aktualizacje BGP otrzymane w relacji eBGP mogą zostać rozgłoszone do wszystkich innych ruterów BGP.
  • Aktualizacje BGP otrzymane w relacji iBGP mogą zostać rozgłoszone jedynie do ruterów znajdujących się w relacji eBGP.
  • Protokół eBGP posiada wartość Dystansu Administracyjnego (AD) równą 20 natomiast iBGP równą 200.
  • Protokół eBGP wysyła pakiety z wartością TTL ustawioną na 1, natomiast iBGP na 255.
  • Protokół eBGP odrzuca trasy zawierające jego wartość AS w AS-PATH, natomiast iBGP tego nie robi.

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz