(T) Multi-Area OSFP*

Multi-Area OSFP

Multi-Area OSFP

Informacje dotyczące Multi-Area OSFP

 • Protokół OSPF wymaga aby poszczególne strefy (Area), były łączone pomiędzy sobą za pośrednictwem strefy głównej (Backbone Area 0). Konfiguracja pojedynczej strefy (Area) nie wymaga aby była to strefa Backbone.
 • Wymiana tras routingu może zachodzić jedynie pomiędzy strefą tranzytową (Area 0) a inną strefą protokołu OSPF.

Przyczyny podziału na strefy Area

 • Large link-state database – Im większa topologia sieciowa, tym więcej pamięci (RAM-u) zajmuje baza LSDB a tym samym więcej informacji jest wymienianych pomiędzy ruterami. Ponadto większa baza wymaga większego nakładu pracy procesora CPU przy obliczaniu ścieżki wolnej od pętli.
 • Large routing table – Sieci wewnątrz jednej strefy (Area) nie mogą być zsumaryzowane ani filtrowane.
 • Frequent SPF algorithm calculations – Każda zmiana statusu interfejsu może doprowadzić do wystąpienia ponownego procesu przeliczania ścieżki dotarcia do sieci docelowej, a tym samym znacząco zwiększyć utylizację procesora CPU.
Według niektórych źródeł liczba 50 ruterów stanowi punkt, w którym stosowanie podziału na strefy jest wskazane.

Skutki zastosowania podziału na strefy Area

 • Smaller routing tables – Sieci mogą zostać zsumaryzowane pomiędzy poszczególnymi strefami (Area).
 • Reduced link-state update overhead – Zmniejszenie pojedynczej strefy (Area), ogranicza ilość rozgłaszanych struktur LSA, tym samym zmniejszając ilość wykorzystywanej pomięci RAM oraz zmniejszając poziom utylizacji procesora CPU.
 • Reduced frequency of SPF calculations – Minimalizuje zasięg zmian wymagających ponownej re-kalkulacji algorytmu SPF.

Nazewnictwo związane z podziałem na strefy Area

 • Area – Grupa ruterów współdzielących tę samą zawartość bazy LSDB.
 • Backbone Area – Główna strefa, do której muszą być podłączone inne strefy (Area).
 • Intra-area route – Trasa do sieci znajdującej się w tej samej strefie (Area).
 • Interarea route – Trasa do sieci znajdującej się w innej strefie (Area).
 • Internal Router – Ruter, którego wszystkie interfejsy należą do tej samej strefy (Area).
 • Area Border Router (ABR) – Ruter łączący strefę Backbone Area z innymi strefami protokołu OSPF.
 • Backbone Router – Ruter, którego przynajmniej jeden z interfejsów należy to strefy Backbone.
 • Autonomous System Boundary Router (ASBR) – Ruter, którego przynajmniej jeden z interfejsów należy do innego systemu autonomicznego (Wspiera inny protokół routingu bądź inną instancje protokołu OSPF).
Nazewnictwo związane z podziałem na strefy

Virtual links

 • Połączenie wirtualne stosowane w protokole OSPF, ma na celu zapewnienie bezpośredniej łączności pomiędzy strefą główną (Backbone Area 0) a inną strefą (Area). W sytuacji, w której obydwie strefy nie są ze sobą bezpośrednio połączone, ponieważ rozdziela je inna strefa Non-Backbone. W takim przypadku zastosowanie połączenia wirtualnego (Virtual link) stanowi tymczasowe rozwiązanie umożliwiające bezpośrednią komunikację ze strefą (Backbone).
 • Połączenie wirtualne może być przydatne w sytuacji:
  • Gdy połączenie strefy (Nonbackbone Area) za pomocą sieci WAN, poprzez inną strefę (Nonbackbone Area) jest tańsze niż bezpośrednie połączenie ze strefą (Backbone Area 0).
  • Utraty połączenia pomiędzy dwoma częściami strefy (Backbone Area 0), co może doprowadzić do powstania dwóch niezależnych stref (Area 0).
  • Łączenia ze sobą dwóch niezależnych topologii sieciowych, z których każda posiada własną strefą Area 0.

Pozostałe tematy związane z protokołem OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz