(K) Manipulacja trasami protokołu BGP*

Manipulacja trasami protokołu BGP

Filtracja tras protokołu BGP

Resetowanie relacji sąsiedztwa

# clear bgp {ipv4 / ipv6} unicast {adres-IP / *} [soft]

W zależności od zmiany dokonanej przy manipulacji trasami routingu, sesja BGP pomiędzy sąsiadami musi być odnowiona aby dokonane zmiany zostały wprowadzone w życie. Protokół BGP udostępnia dwie opcje resetowania sesji sąsiedztwa:
* Hard Reset – Zatrzymuje wybraną relację sąsiedztwa, usuwając wszystkie trasy pozyskane od danego sąsiada.
* Soft Reset – Czyści pamięć podręczną sesji BGP, wysyła prośbę pełnej aktualizacji dostępnych tras routingu.

Konfiguracja filtracji Distribute List Filtering (ACL)

Konfiguracja list ACL została opisana w artykule: Konfiguracja list ACL.

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# neighbor adres-IP remote-as ASN(ASN sąsiedniego urządzenia)

Statycznie identyfikuje sąsiednie urządzenie, w zależności od wskazanego w komendzie numeru ASN zostanie nawiązana sesja iBGP tudzież eBGP.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6}

Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP activate

Aktywuje wskazanego sąsiada, względem konfigurowanej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP distribute-list ACL {in / out}

Przypisuje listę ACL do wskazanego sąsiada, względem rozgłaszanych / pozyskiwanych tras routingu.

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast [adres-IP/prefix]

Wyświetla zawartość tablicy Loc-RIB. Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, przetrzymywanych przez protokół BGP (W tym tras pozyskanych od innych sąsiadów).

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast neighbors adres-IP(Adres IP sąsiedniego urządzenia) advertised-routes

Wyświetla zawartość tablicy Adj-RIB-Out (Względem określonego sąsiada). Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, wysłanych od wskazanego sąsiada.

Konfiguracja filtracji List Filtering

Konfiguracja Prefix listy została opisana w artykule: Konfiguracja Prefix Listy.

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# neighbor adres-IP remote-as ASN(ASN sąsiedniego urządzenia)

Statycznie identyfikuje sąsiednie urządzenie, w zależności od wskazanego w komendzie numeru ASN zostanie nawiązana sesja iBGP tudzież eBGP.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6}

Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP activate

Aktywuje wskazanego sąsiada, względem konfigurowanej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP prefix-list nazwa-prefix-listy {in / out}

Przypisuje listę Prefix List do wskazanego sąsiada, względem rozgłaszanych / pozyskiwanych tras routingu.

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast [adres-IP/prefix]

Wyświetla zawartość tablicy Loc-RIB. Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, przetrzymywanych przez protokół BGP (W tym tras pozyskanych od innych sąsiadów).

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast neighbors adres-IP(Adres IP sąsiedniego urządzenia) advertised-routes

Wyświetla zawartość tablicy Adj-RIB-Out (Względem określonego sąsiada). Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, wysłanych od wskazanego sąsiada.

Konfiguracja filtracji AS Path ACL Filtering

Konfiguracja listy AS-Path ACL została opisana w artykule: Konfiguracja listy AS-Path ACL.

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# neighbor adres-IP remote-as ASN(ASN sąsiedniego urządzenia)

Statycznie identyfikuje sąsiednie urządzenie, w zależności od wskazanego w komendzie numeru ASN zostanie nawiązana sesja iBGP tudzież eBGP.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6}

Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP activate

Aktywuje wskazanego sąsiada, względem konfigurowanej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP filter-list [1-500](Filter-ACL) {in / out}

Przypisuje listę AS-Path ACL do wskazanego sąsiada, względem rozgłaszanych / pozyskiwanych tras routingu.

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast [adres-IP/prefix]

Wyświetla zawartość tablicy Loc-RIB. Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, przetrzymywanych przez protokół BGP (W tym tras pozyskanych od innych sąsiadów).

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast neighbors adres-IP(Adres IP sąsiedniego urządzenia) advertised-routes

Wyświetla zawartość tablicy Adj-RIB-Out (Względem określonego sąsiada). Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, wysłanych od wskazanego sąsiada.

Konfiguracja filtracji Route Map Filtering

Konfiguracja Router Mapy została opisana w artykule: Konfiguracja Router Mapy.

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# neighbor adres-IP remote-as ASN(ASN sąsiedniego urządzenia)

Statycznie identyfikuje sąsiednie urządzenie, w zależności od wskazanego w komendzie numeru ASN zostanie nawiązana sesja iBGP tudzież eBGP.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6}

Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP activate

Aktywuje wskazanego sąsiada, względem konfigurowanej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP route-map nazwa-router-mapy{in / out}

Aktywuje wskazanego sąsiada, względem konfigurowanej rodziny adresów IP.

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast [adres-IP/prefix]

Wyświetla zawartość tablicy Loc-RIB. Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, przetrzymywanych przez protokół BGP (W tym tras pozyskanych od innych sąsiadów).

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast neighbors adres-IP(Adres IP sąsiedniego urządzenia) advertised-routes

Wyświetla zawartość tablicy Adj-RIB-Out (Względem określonego sąsiada). Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, wysłanych od wskazanego sąsiada.

BGP Communities

Konfiguracja Router Mapy została opisana w artykule: Konfiguracja Router Mapy.

(config)# ip bgp-community new-format

Zmienia domyślny format wyświetlania wartości BGP Community.

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6}

Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP send-community [standard / extended / both](standard)

Umożliwia rozgłaszanie wartości BGP Communities, względem określonego sąsiada.

# show bgp adres-sieci

Wyświetla szczegółowe informacje na temat trasy prowadzącej do wskazanej sieci docelowej (W tym wartość BGP Community).

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast community BGP-community

Wyświetla trasy protokołu BGP, posiadające wskazaną wartość BGP Community.

Konfiguracja BGP Community ACL

(config)# ip community-list {1-500 / standard nazwa-ACL / expanded nazwa-ACL} {permit /deny} BGP-community

Tworzy nową listę Community ACL (Listy standardowe (standard) jak i listy z zakresu od 1 do 99 umożliwiają konfigurację BGP Community oraz Well-Known BGP Communities. Listy rozszerzone (expanded) jak i listy z zakresu od 100 do 500, umożliwiają wykorzystanie wzorców regex).

# show ip community-list

Wyświetla wszystkie dostępne listy Community ACL, na konfigurowanym urządzeniu.

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz