(K) Redystrybucja tras protokołu EIGRP”

Redystrybucja protokołu EIGRP

Redystrybucja tras routingu

Podstawowa redystrybucja protokołu EIGRP

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-if)# redistribute protokół [ASN] [metric 1-4294967295(Bandwidth)(Kbps) 0-4294967295(delay)(dziesiątki mikrosekund) 0-255(reliability) 1-255(load) 1-65535(mtu)] [match {inernal / nssa-external / external 1 / external 2}] [tag wartość] [route-map nazwa-ruter-mapy]

Określa warunki na podstawie których będą re-dystrybuowane wskazane tras routingu dynamicznego do topologii protokołu EIGRP, poszczególne pod-komendy oznaczają:
* protocol – Definiuje protokół routingu, stanowiący źródło informacji o rozgłaszanych trasach.
* ASN – Określa wartość ASN, protokołu routingu stanowiącego źródło informacji o rozgłaszanych trasach.
* metric – Określa wartość metryki, jaką będą posiadały rozgłaszane trasy routingu.
* match – Określa rodzaj rozgłaszanej trasy routingu (Wykorzystywany jedynie w przypadku redystrybucji protokołu OSPF (Open Shortest Path First)).
* route-map – Przypisuje router mapę, umożliwiająca filtrację rozgłaszanych tras routingu dynamicznego bądź określającą inne wartość dotyczące rozgłaszanych tras. Takie jak np. metrykę, tagowanie czy rodzaj rozgłaszanej trasy (Wykorzystywany jedynie w przypadku redystrybucji protokołu OSPF).

# show ip protocols {| include Redistributing / | section eigrp ASN}

Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu EIGRP jak i innych protokołów routingu dynamicznego. W tym informacje o aktywnych redystrybucjach protokołu EIGRP.

# show ip route eigrp | include EX

Wyświetla wszystkie trasy zewnętrzne, rozgłaszane przez protokół EIGRP.
Protokół EIGRP nie posiada domyślnej wartości metryki przypisywanej do re-dystrybuowanych sieci, związku z tym wartość ta musi być skonfigurowana ręcznie za pomocą jednej z opisanych w tym rozdziale opcji.
W przypadku redystrybucji tras routingu, jednej instancji protokołu EIGRP do drugiej, określanie wartość metryki nie jest konieczne.
Domyślnie wszystkie trasy re-dystrybuowane, posiadają dystans administracyjny (AD) równy 170.

Redystrybucja tras bezpośrednio przyległych do urządzenia

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-if)# redistribute connected [metric 1-4294967295(Bandwidth)(Kbps) 0-4294967295(delay)(dziesiątki mikrosekund) 0-255(reliability) 1-255(load) 1-65535(mtu)] [route-map nazwa-ruter-mapy]

Rozpoczyna redystrybucje tras bezpośrednio przyległych do konfigurowanego urządzenia, poszczególne pod-komendy oznaczają:
* metric – Określa wartość metryki, jaką będą posiadały rozgłaszane trasy routingu.
* route-map – Przypisuje router mapę, umożliwiająca filtrację rozgłaszanych tras routingu dynamicznego bądź określającą inne wartość dotyczące rozgłaszanych tras. Takie jak np. metrykę czy tagowanie.

# show ip protocols {| include Redistributing / | section eigrp ASN}

Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu EIGRP jak i innych protokołów routingu dynamicznego. W tym informacje o aktywnych redystrybucjach protokołu EIGRP.

# show ip route eigrp | include EX

Wyświetla wszystkie trasy zewnętrzne, rozgłaszane przez protokół EIGRP.

Redystrybucja tras statycznych

Redystrybucja tras statycznych, umożliwia rozgłaszanie domyślnej trasy statycznej.

(config)# ip route 0.0.0.0(Sieć) 0.0.0.0(Maska) null 0(Adres następnego przeskoku)

Tworzy statyczną trasę routingu.

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-if)# redistribute static [metric 1-4294967295(Bandwidth)(Kbps) 0-4294967295(delay)(dziesiątki mikrosekund) 0-255(reliability) 1-255(load) 1-65535(mtu)] [route-map nazwa-ruter-mapy]

Rozpoczyna redystrybucje statycznych tras routingu, skonfigurowanych na lokalnym urządzeniu do topologii protokołu EIGRP, poszczególne pod-komendy oznaczają:
* metric – Określa wartość metryki, jaką będą posiadały rozgłaszane trasy routingu.
* route-map – Przypisuje router mapę, umożliwiająca filtrację rozgłaszanych tras routingu dynamicznego bądź określającą inne wartość dotyczące rozgłaszanych tras. Takie jak np. metrykę czy tagowanie.

# show ip protocols {| include Redistributing / | section eigrp ASN}

Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu EIGRP jak i innych protokołów routingu dynamicznego. W tym informacje o aktywnych redystrybucjach protokołu EIGRP.

# show ip route eigrp | include EX

Wyświetla wszystkie trasy zewnętrzne, rozgłaszane przez protokół EIGRP.

Redystrybucja protokołu OSPF do EIGRP

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-if)# redistribute ospf [ASN] [metric 1-4294967295(Bandwidth)(Kbps) 0-4294967295(delay)(dziesiątki mikrosekund) 0-255(reliability) 1-255(load) 1-65535(mtu)] [match {inernal / nssa-external / external 1 / external 2}] [route-map nazwa-ruter-mapy]

Określa warunki na podstawie których będą re-dystrybuowane tras routingu zawarte w bazie LSDB protokołu OSPF, do bazy topologii protokołu EIGRP, poszczególne pod-komendy oznaczają:
* protocol – Definiuje protokół routingu, stanowiący źródło informacji o rozgłaszanych trasach.
* ASN – Określa wartość ASN, protokołu routingu stanowiącego źródło informacji o rozgłaszanych trasach.
* metric – Określa wartość metryki, jaką będą posiadały rozgłaszane trasy routingu.
* match – Określa rodzaj rozgłaszanej trasy routingu.
* route-map – Przypisuje router mapę, umożliwiająca filtrację rozgłaszanych tras routingu dynamicznego bądź określającą inne wartość dotyczące rozgłaszanych tras. Takie jak np. metrykę, tagowanie czy rodzaj rozgłaszanej trasy.

# show ip protocols {| include Redistributing / | section eigrp ASN}

Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu EIGRP jak i innych protokołów routingu dynamicznego. W tym informacje o aktywnych redystrybucjach protokołu EIGRP.

# show ip route eigrp | include EX

Wyświetla wszystkie trasy zewnętrzne, rozgłaszane przez protokół EIGRP.

Komendy SHOW

# show ip eigrp topology

Wyświetla tablicę topologi protokołu EIGRP, w tym wszystkie trasy re-dystrybuowane posiadające wpis (via Redistributed).

# show ip eigrp topology adres-sieci/prefix

Wyświetla szczegółowe informacje na temat sieci re-dystrybuowanych, w tym źródło (protokół) z jakiej zostały zaczerpnięte.

# show ip route

Wyświetla tablice topologi, w tym wszystkie trasy re-dystrybuowane posiadające kod EX (Oznaczający trasy EIGRP External).

# show running-configuration | section eigrp

Wyświetla szczegółową konfigurację protokołu EIGRP.

# show running-configuration | section eigrp ASN

Wyświetla konfigurację określonej instancji protokołu EIGRP.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz