(K) Podstawowa konfiguracja protokołu BGP*

Podstawowa konfiguracja protokołu BGP

Konfiguracja relacji sąsiedztwa

Podstawowa konfiguracja relacji sąsiedztwa

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# bgp router-id RID(0-255.0-255.0-255.0-255)*

Opcjonalnie określa wartość RID (Router ID), konfigurowanego urządzenia.

(config-router)# neighbor adres-IP remote-as ASN(ASN sąsiedniego urządzenia)

Statycznie identyfikuje sąsiednie urządzenie, w zależności od wskazanego w komendzie numeru ASN zostanie nawiązana sesja iBGP tudzież eBGP.

(config-router)# [no] neighbor adres-IP shutdown

Dezaktywuje / Aktywuje relację sąsiedztwa ze wskazanym sąsiadem.

(config-router)# network adres-sieci maska [maska]

Rozpoczyna rozgłaszanie wskazanej sieci. Komenda nie odnosi się do interfejsu sieciowego należącego do wskazanej sieci, a do dokładnej sieci przetrzymywanej w tablicy routingu RIB.

# show ip bgp summary

Wyświetla wszystkie aktywne / dezaktywowane relacje sąsiedztwa, względem protokołu BGP. Poszczególne skróty wydruku Komendy [show ip bgp summary] oznaczają:
* V – Wykorzystywaną wersją protokołu BGP.
* AS – Wartość ASN sąsiedniego urządzenia (Peer).
* MsgRcvd – Ilość wiadomości otrzymanych do sąsiedniego urządzenia (Peer).
* MgsSent – Ilość wiadomości wysłanych do sąsiedniego urządzenia (Peer).
* TblVer – Ostatnią wersją bzy BGP jaka została wysłana do sąsiedniego urządzenia (Peer).
* InQ – Ilość kolejkowych wiadomości, gotowych do przetworzenia przez sąsiednie urządzenie (Peer).
* OutQ – Ilość kolejkowych wiadomości, gotowych do wysłania do sąsiedniego urządzenia (Peer).
* State/PfxRcd – Obecny status relacji sąsiedztwa.

# show ip bgp neighbors [adres-IP(Adres sąsiedniego urządzenia)]

Wyświetla szczegółowe informacje na temat relacji sąsiedztwa.

xxx

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP ebgp-multihop 1-255(maksymalna ilość-przeskoków)(1)

Określa maksymalną liczbę przeskoków sesji TCP, pomiędzy sąsiadami eBGP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP update-source interfejs

Określa źródłowy interfejs sieciowy, z którego będzie nawiązywana relacja sąsiedztwa.

xxx

(config-router)# address-family afi safi

Xxx

(config-router)# neighbor ip-address activate

Xxx

Xxx

(config-router)# neighbor adres-IP next-hop-self

Xxx

(config-router)# neighbor nazwa-grupy peer-group

Xxx

(config-router)# neighbor adres-IP peer-group nazwa-grupy

Xxx

Uwierzytelnianie protokołu BGP

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# neighbor adres-IP password hasło

Xxx

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz