(K) Określanie metryki re-dystrybuowanych tras routingu EIGRP*

Określanie metryki re-dystrybuowanych tras routingu EIGRP

Określanie metryki re-dystrybuowanych tras routingu

Wartość domyślna

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# default-metric 1-4294967295(Bandwidth)(Kbps) 0-4294967295(delay)(dziesiątki mikrosekund) 0-255(reliability) 1-255(load) 1-65535(mtu)

Określa domyślną wartość metryki, względem wszystkich re-dystrybuowanych tras routingu.
Statyczna wartość metryki przypisana do komendy redystrybucji, ma pierwszeństwo nad wartością domyślną.

# show ip protocols {| include Default redistribution / | section eigrp ASN}

Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu EIGRP jak i innych protokołów routingu dynamicznego. W tym informacje o domyślnej wartości metryki.

Wartość statycznie przypisana

(config)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# redistribute protokół [ASN] metric 1-4294967295(Bandwidth)(Kbps) 0-4294967295(delay)(dziesiątki mikrosekund) 0-255(reliability) 1-255(load) 1-65535(mtu)

Określa wartość metryki bezpośrednio w komendzie redystrybucyjnej.

Router mapa

Szczegółowa konfiguracja router mapy została opisana w artykule: Router Map.

(config)# route-map nazwa-router-mapy {permit / deny} numer-sekwencyjny

Tworzy nową router mapę przepuszczającą (permit), bądź filtrujące (denny), wskazane w komendzie trasy routingu. Podany numer sekwencyjny określa porządek rozpatrywania wpisów router mapy.

(config-route-map)# match ip address {ACL-ID / prefix-list nazwa-prefix-listy}

Określa trasy prowadzące do sieci, zawartych w określonej przez komendę liście ACL bądź Prefix liście.
Konfiguracja Prefix listy, została opisana w następującym artykule.

(config-route-map)# set metric 1-4294967295(Bandwidth)(Kbps) 0-4294967295(delay)(dziesiątki mikrosekund) 0-255(reliability) 1-255(load) 1-65535(mtu)

Określa wartość metryki względem re-dystrybuowanych tras routingu.

(config-route-map)# router eigrp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-router)# redistribute protokół [ASN] route-map nazwa-router-mapy

Określa wartość rozgłaszanej metryki, za pomocą powyższej skonfigurowanej Router mapy.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

Komendy SHOW

# show ip eigrp topology

Wyświetla tablicę topologi protokołu EIGRP, w tym wszystkie trasy re-dystrybuowane posiadające wpis (via Redistributed).

# show ip eigrp topology adres-sieci/prefix

Wyświetla szczegółowe informacje na temat sieci re-dystrybuowanych, w tym źródło (protokół) z jakiej zostały zaczerpnięte.

# show ip route

Wyświetla tablice topologi, w tym wszystkie trasy re-dystrybuowane posiadające kod EX (Oznaczający trasy EIGRP External).

# show running-configuration | section eigrp

Wyświetla szczegółową konfigurację protokołu EIGRP.

# show running-configuration | section eigrp ASN

Wyświetla konfigurację określonej instancji protokołu EIGRP.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz