(K) Konfiguracja protokołu Named EIGRP**

Konfiguracja protokołu Named EIGRP

Wstęp teoretyczny do konfiguracji named EIGRP

  • Konfiguracja protokołu EIGRP w trybie Named, umożliwia konfiguracje zarówno protokołu IPv4 jak i IPv6 z poziomu jednego trybu (EIGRP Virtual Instance). Ponadto wzbogacając domyślny tryb konfiguracji o opcje dotąd dostępne jedynie z poziomu konfiguracji interfejsu sieciowego.
Tryb konfiguracji Opis trybu konfiguracji
Address-Family Ogólny tryb konfiguracji protokołu EIGRP z poziomu, którego można skonfigurować: router ID, network command, EIGRP stub routers. Jedna wirtualna instancja EIGRP może posiadać wiele grup (Address-Family) dla protokołu IP czy IPv6.
Address-Family-Interface Tryb umożliwiający konfigurację konkretnych interfejsów sieciowych.
Service-Family-Interface  
Service-Family  
Address-Family-Topology Tryb umożliwiający konfigurację pozostałych ustawień protokołu EIGRP.
Tryby konfiguracji protokołu Named EIGRP

Konfiguracja protokołu EIGRP w trybie named EIGRP

Konfiguracja podstawowych ustawień protokołu Named EIGRP

(config)# router eigrp nazwa

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu Named EIGRP.

(config-router)# shutdown

Włącza / Włącza konfigurowany proces protokołu Named EIGRP, powodując: 
* Usunięcie wszystkich relacji sąsiedztwa.
* Wstrzymanie procesu nawiązywania nowych relacji sąsiedztwa.
* Zatrzymanie procesu rozgłaszania wiadomości powitalnych (Hello).

Konfiguracja trybu Address-Family

Następujący tryb konfiguracji trybu Named EIGRP, umożliwia podstawową konfigurację protokołu EIGRP względem jednej instancji IPv4 czy IPv6.

(config)# router eigrp nazwa

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu Named EIGRP.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6} autonomous-system ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji pojedynczej instancji protokołu EIGRP (Jedna grupa Named EIGRP może posiadać wiele instancji protokołu EIGRP).

(config-router-af)# eigrp router-id RID(0-255.0-255.0-255.0-255)

Statycznie definiuje wartość RID względem konfigurowanego urządzenia.

(config-router-af)# network sieć [dzika-maska]

Włącza propagowanie wiadomości powitalnych (Hello) na interfejsach, których adres mieści się w podanej sieci. W przypadku EIGRP można wykorzystywać adresację klasową.

(config-router-af)# neighbor adres-IP interfejs-wychodzący

Nawiązuje statyczną relacją sąsiedztwa.

(config-router-af)# timers graceful-restart purge-time 20-300(sekundy)(240)

Zmienia domyślną wartość czasu „graceful-restart purge-time”.

Konfiguracja trybu Address-Family-Interface

Następujący tryb konfiguracji trybu Named EIGRP, umożliwia konfigurację ustawień protokołu EIGRP związanych z określonym interfejsem sieciowym.

(config)# router eigrp nazwa

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu Named EIGRP.

(config-router-af)# af-interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-router-af-interface)# bandwidth-precent ASN 1-999999(%)

Ogranicza wykorzystanie pasma przez protokół EIGRP. Skonfigurowana wartość określą jaki procent pasma może być wykorzystywany na potrzeby protokołu EIGRP.

(config-router-af-interface)# no passive-interface

Wyłącza funkcję pasywną na określonym interfejsie sieciowym.

(config-router-af-interface)# [no] split-horizon

Wyłącza / Włącza funkcję podzielonego horyzontu „Split-horizon”.

(config-router-af-interface)# hello-interval eigrp ASN 1-65535(5/60)

Zmienia domyślną wartość czasu „hello-interval”.

(config-router-af-interface)# hold-time eigrp ASN 1-65535(15/180)

Zmienia domyślną rozgłaszaną wartość czasu „hold-time”,  komenda ta nie wpływa na ustawienia konfigurowanego urządzenia a jedynie na sąsiedni ruter.

(config-router-af-interface)# authentication mode md5

Określa metodę autentykacji wiadomości protokołu EIGRP.

(config-router-af-interface)# authentication key-chain eigrp nazwa-key-chain

Definiuje hasło wykorzystywane do autentykacji nadchodzących jak i wysyłanych wiadomości protokołu EIGRP.
Konfiguracja funkcji Key Chain, została opisana w następującym artykule.

(config-router-af-interface)# summary-address eigrp ASN sieć maska

Tworzy wpis sumujący rozgłaszane trasy sieciowe.

Konfiguracja trybu Address-Family-Topology

Następujący tryb konfiguracji trybu Named EIGRP, umożliwia konfigurację pozostały ustawień protokołu EIGRP związanych z topologią sieci.

(config)# router eigrp nazwa

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu Named EIGRP.

(config-router-af)# topology base

Przechodzi do poziomu konfiguracji topologii protokołu EIGRP.

(config-router-af-topology)# [no] auto-summary

Wyłącza / Włącza funkcję automatycznej sumaryzacji.

 (config-router-af-topology)# maximum-paths 1-32 1-32

Określa maksymalną ilość połączeń działających w trybie równoważnego obciążenia, dla wielu tras o tej samej lub różnej metryce. W przypadku tras posiadających różne metryki, konieczna jest zastosowanie komendy [variance]z odpowiednią wartością.

(config-router-af-topology)# variance 1-128(1)

Przepuszcza równoważony ruch pomiędzy dwoma trasami o różnych wartościach metryki. Przykładowo, jeżeli mamy dwie trasy o metrykach 100 i 300, a wartość „Variance” będzie wynosiła 2, to ruter nie dopuści do równoważonego obciążenia ruchu, ponieważ 2*100 = 200.
Każda trasa, której metryka jest mniejsza od wartości FD pomnożonej przez wartość „Variance”,będzie wykorzystywana przy równoważonym obciążeniu.

(config-router-af-topology)# timers active-timer {1-65535(minuty) / disabled}

Zmienia domyślną wartość czasu „active-timer”. Wartość ta określa ile czasu ruter będzie czekał na odpowiedź, wysłanej wiadomości Query zanim przejdzie w stan SIA.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz