(K) Konfiguracja protokołu OSPFv3 (Starsza wersja)*

Konfiguracja protokołu OSPFv3 (Starsza wersja)

Podstawowa konfiguracja protokołu OSPFv3

Aktywowanie routingu dla protokołu IPv6

(config)# ipv6 unicast-routing

Aktywuje funkcję routingu dla protokołu IPv6.

(config)# ipv6 cef {distributed / load-sharing / optimize / traffic-statistics}

* distributed
* load-sharing
* optimize
* traffic-statistics

Konfiguracja nowej instancji protokołu OSPFv3

(config)# ipv6 router ospf ASN

Tworzy nową instancję protokołu OSPFv3.

(config-router)# router-id RID(0-255.0-255.0-255.0-255)

Statycznie określa wartość RID (Router ID).

(config-router)# addrss-family ipv6*

Opcjonalnie aktywuje rodzinę adresów IPv6, względem konfigurowanej instancji protokołu OSPFv3.

(config-router)# [no] passive-interface interfejs

Wyłącza / Włącza funkcję pasywną na danym interfejsie.
Opcjonalna konfiguracja funkcji pasywnej umożliwia zablokowanie wszystkich interfejsów sieciowych za pomocą komendy [passive-interface default], a następnie odblokowanie właściwych interfejsów sieciowych za pomocą komendy [no passive-interface interfejs] wydanej w trybie konfiguracji protokołu OSPFv3.

(config-router)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji wskazanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 ospf ASN area ID-strefy

Aktywuje protokół OSPFv3 na danym interfejsie.

(config-if)# ipv6 ospf ASN area ID-strefy

Aktywuje protokół OSPFv3 na danym interfejsie.

# show ipv6 ospf neighbor [Interfejs]

Wyświetla listę aktywnych sąsiadów protokołu OSPFv3.

Konfiguracja statycznej relacji sąsiedztwa

(config-router)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji wskazanego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv6 ospf neighbor adres-IPv6

Określa adres IP sąsiedniego urządzenia.

Uwierzytelnianie protokołu OSPFv3

Protokół OSPF w wersji trzeciej nie posiada wbudowanej możliwości autoryzacji wysyłanych oraz odbieranych wiadomości, w zamian za to współpracując z protokołem IPsec w celu uzyskania autentykacji.
Wiadomości przesyłane przez protokół IPsec są enkapsulowane za pomocą nagłówka AH (Authentication Header) (Nie szyfruje przesyłanych danych) bądź ESP (Encapsulating Security Payload) (Szyfruje przesyłane dane).
Uwierzytelnianie protokołu OSPFv3 za pomocą protokołu IPsec, wymaga skonfigurowania wartości identyfikatora SPI (Security Policy Index) oraz klucza składającego się z samych liczb o długości trzydziestu dwóch bitów dla algorytmu MD5 bądź czterdziestu bitów dla algorytmu SHA1.
Cisco zaleca konfigurację autentykacji protokołu OSPFv3 za pomocą protokołu IPsec z poziomu interfejsu.

Uwierzytelnianie protokołu OSPF na określonym interfejsie sieciowym

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# ipv5 ospf {Authentication / encryption} ipsec spi 256-4294967295 {md5 {0 klucz(32 bity) / 7 klucz(66 znaków)} / sha1 {0 klucz(40 bitów) / 7 klucz(82 znaki)}}

Xxx

Uwierzytelnianie protokołu OSPF w danej strefie (Area)

(config-if)# ipv6 router ospf ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu OSPFv3.

(config-router)# area ID-strefy {Authentication / encryption} ipsec spi 256-4294967295 {md5 {0 klucz(32 bity) / 7 klucz(66 znaków)} / sha1 {0 klucz(40 bitów) / 7 klucz(82 znaki)}}

Xxx

Weryfikacja autentykacji protokołu OSPFv3

# show crypto ipsec sa interface interfejs

Wyświetla konfigurację protokołu IPsec względem danego interfejsu.

Komendy Show

# show ipv6 protocols

Wyświetla informacje o skonfigurowanych protokołach routingu dynamicznego.

# show ipv6 ospf interface [{Interfejs / brief}]

Wyświetla informacje o konfiguracji protokołu OSPFv3 względem wskazanego interfejsu sieciowego, bądź wszystkich interfejsów sieciowych w skróconym wydaniu (Brief).

# show ipv6 ospf neighbor [Interfejs]

Wyświetla listę aktywnych sąsiadów protokołu OSPFv3.

# show ipv6 ospf database

Wyświetla bazę stworzoną na podstawie danych zebranych przez wiadomości LSA.

# show ipv6 route [ospf / prefix/prefix-length]

Wyświetla tablicę routingu.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu OSPF

Struktury LSA

OSPFv3

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 31 sierpnia 2020

    […] Starsza wersja konfiguracji protokołu OSPFv3 jest dostępna w artykule: Konfiguracja protokołu OSPFv3 (Starsza wersja). […]

Dodaj komentarz