(K) Konfiguracja protokołu BFD względem BGP*

Konfiguracja protokołu BFD względem BGP

Wstęp teoretyczny do BFD

  • Protokół BFD stanowi otwarty standard opisany w referencji RFC 5880, stworzony w celu szybkiego wykrywania utraty łączności pomiędzy uprzedzeniami sieciowymi (Keepalive), przeważnie w czasie nie dłuższym niż 150 milisekund.
  • Domyślne metody wykrywania aktywności połączenia sieciowego przy wykorzystaniu protokołów routingu dynamicznego, obciążają procesor wysyłanymi wiadomościami Hello, związku z tym częstotliwość ich wysyłania winna być ograniczona a tym samym czas wykrycia utraty połączenia zostanie wydłużony. Aby zwiększyć tępo wykrywania awarii jak i odciążyć procesor CPU, powstał protokół BFD działający przy wsparciu sprzętowym (Hardware).
  • Protokół BFD wspiera następujące protokoły: Static Route, OSPF, EIGRP, BGP, FHRP oraz MPLS TE.
Protokół BFD wykorzystuje protokół UDP na porcie 3784.

Wstępna Konfiguracja protokołu BFD

(config)# interface interfejs

Przechodzi do poziomu konfiguracji określonego interfejsu sieciowego.

(config-if)# bfd interval 50-999(Milisekundy) min_rx 50-999(Milisekundy) multiplier 3-50(Wielokrotność interwału)

Aktywuje protokół BFD na określonym interfejsie sieciowym. Wartość „Interval” określa częstotliwość w nadawaniu wiadomości BFD, wartość „Min_rx” w odbieraniu natomiast wartość „Multiplier” określa czas oczekiwania na otrzymanie odpowiedzi od sąsiedniego urządzenia zanim uzna dane połączenie za nieaktywne.

Konfiguracja protokołu BGP

(config-if)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# neighbor adres-IP fail-over bfd

Aktywuje protokół BFD względem wybranego sąsiada BGP.

Zmiana domyślnych czasów protokołów routingu

(config-if)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# bgp log-neighbor-changes

Xxx

(config-router)# timers bgp 60 180

Zmienia domyślną wartość interwałów czasowych.

Komendy SHOW BFD

# show bfd neighbors

Wyświetla sąsiadów protokołu BFD.

# show bfd neighbors details

Wyświetla szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu BFD.

# show bfd summary

Wyświetla podsumowanie aktywnych sesji protokołu BFD.

# show bfd drops

Wyświetla informacje o utraconych pakietach protokołu BFD.

Pozostałe artykuły związane z protokołem BGP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz