(K) Konfiguracja listy AS-Path ACL

Konfiguracja listy AS-Path ACL

Wyrażenie regularne Regular Expressions (regex)

Regular Expressions (regex)

 • Wyrażenia regularne (Regular Expressions) umożliwiają określenie zakresu systemów autonomicznych (AS).
WyrażenieOpis
_ (Underscore)Matches a space.
^ (Caret)Indicates the start of a string.
$ (Dollar sing)Indicates the end of a string.
[] (Brackets)Matches a single character or nesting within a range.
– (Hyphen)Indicates a range of numbers in brackets.
[^] (Caret in brackets)Excludes the characters listed in brackets.
() (Parentheses)Used for nesting of search patterns.
| (Pipe)Provides OR functionality to the query.
. (Period)Matches a single character, including a space.
* (Asterisk)Matches zero or more characters or patterns.
+ (Plus sing)Matches one or more instances of the character or pattern.
? (Question mark)Matches one or no instances of the character or pattern.
Regular Expressions (regex)
 • Przykładowe wykorzystanie wyrażeń regularnych (Regular Expressions):
  • ^$ – Trasy rozgłaszane lokalnie.
  • permit ^200_ – Dopuszcza trasy rozgłaszane przez sąsiada o numerze ASN 200.
  • permit _200$ – Dopuszcza trasy rozgłaszane z systemu AS 200.
  • permit _200_ – Dopuszcza trasy przechodzące przez system AS 200.
  • permit ^[0-9]+ [0-9]+ [0-9]+? – Dopuszcza trasy z trzema dowolnymi numerami ASN.

Konfiguracja listy AS-Path ACL

Tworzenie nowej listy AS-Path ACL

(config)# ip as-path access-list 1-500(Filter-ACL) {deny / permit} wyrażenie-regularne(Regular Expressions (regex))

Tworzy nowy wpis listy AS-Path ACL.

# show ip as-path-access-list [1-500](Filter-ACL)

Wyświetla wszystkie dostępne na konfigurowanym urządzeniu, listy AS-Path ACL.

Przypisanie listy AS-Path do protokołu BGP

(config)# router bgp ASN

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu BGP.

(config-router)# neighbor adres-IP remote-as ASN(ASN sąsiedniego urządzenia)

Statycznie identyfikuje sąsiednie urządzenie, w zależności od wskazanego w komendzie numeru ASN zostanie nawiązana sesja iBGP tudzież eBGP.

(config-router)# address-family {ipv4 / ipv6}

Przechodzi do poziomu konfiguracji wybranej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP activate

Aktywuje wskazanego sąsiada, względem konfigurowanej rodziny adresów IP.

(config-router-af)# neighbor adres-IP filter-list [1-500](Filter-ACL) {in / out}

Przypisuje listę AS-Path ACL do wskazanego sąsiada, względem rozgłaszanych / pozyskiwanych tras routingu.

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast [adres-IP/prefix]

Wyświetla zawartość tablicy Loc-RIB. Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, przetrzymywanych przez protokół BGP (W tym tras pozyskanych od innych sąsiadów).

# show bgp {ipv4 / ipv6} unicast neighbors adres-IP(Adres IP sąsiedniego urządzenia) advertised-routes

Wyświetla zawartość tablicy Adj-RIB-Out (Względem określonego sąsiada). Umożliwiając weryfikację wszystkich tras routingu, wysłanych od wskazanego sąsiada.

Pozostałe tematy związane z listami ACL

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

2 komentarze

 1. 7 września 2020

  […] Konfiguracja listy AS-Path ACL została opisana w artykule: Konfiguracja listy AS-Path ACL. […]

 2. 7 września 2020

  […] AS Path ACL/Filtering – Umożliwiają filtrowanie rozgłaszanych / pozyskanych tras routingu (Względem określonego sąsiada). Na podstawie listy Regex, dopuszczającej bądź blokującej trasy na podstawie wartości ASN. […]

Dodaj komentarz