(K) Filtrowanie tras protokołu EIGRP**

Filtrowanie tras protokołu EIGRP

Filtrowanie tras EIGRP za pomocą Prefix-listy

Szczegółowa konfiguracja Prefix listy została opisana w artykule: Prefix lista.

(config)# ip prefix-list nazwa-prefix-listy {deny / permit} adres-sieci/prefix {ge mini-prefix / le mas-prefix}

Dopuszcza bądź filtruje trasy routingu, dotyczące wskazanej w komendzie sieci.

(config)# ip prefix-list nazwa-prefix-listy [seq 1-4294967294(ID sekwencji)] {deny / permit} 0.0.0.0/0 le 32

Dopuszcza bądź blokuje pozostałe trasy routingu (Implicit Permit / deny).

(config)# ruter eigrp [ASN]

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-route)# distribute-list prefix nazwa-prefix-listy {in / out} [interfejs]

Przypisuje Prefix listę filtrującą wskazane trasy routingu, do konfigurowanej instancji protokołu EIGRP.

# show ip prefix-list [nazwa-prefix-listy]

Wyświetla wszystkie skonfigurowane, bądź określoną w komedzie prefix listę.

# show ip prefix-list [nazwa-prefix-listy] detail

Wyświetla wszystkie skonfigurowane, bądź określoną w komedzie prefix listę. Wraz z statystykami dotyczącymi ilości dopasowań poszczególnych wpisów jak i całej prefix listy.

Filtrowanie tras EIGRP za pomocą Router-mapy

Szczegółowa konfiguracja Router mapy została opisana w artykule: Router mapa.

(config)# route-map nazwa-router-mapy {permit / deny} numer-sekwencyjny

Tworzy nową router mapę przepuszczającą (permit), bądź filtrujące (denny). Wskazane w komendzie trasy routingu. Podany numer sekwencyjny określa porządek rozpatrywania wpisów router mapy.

(config-route-map)# match ip address {ACL-ID / prefix-list nazwa-prefix-listy}

Określa trasy prowadzące do sieci, zawartych w określonej przez komendę liście ACL bądź Prefix liście.
Konfiguracja Prefix listy, została opisana w następującym artykule.

(configroute-map)# ruter eigrp [ASN]

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-route)# distribute-list route-map nazwa-ruter-mapy {in / out} [interfejs]

Przypisuje określoną w komendzie Router mapę, do konfigurowanej instancji protokołu EIGRP.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

Filtrowanie tras EIGRP za pomocą listy ACL

Filtrowanie tras EIGRP za pomocą listy Standart ACL

(config)# access-list ACL-ID {permit / deny} {sieć dzika-maska / host adres-IP}

Dopuszcza bądź filtruje trasy routingu, dotyczące wskazanej w komendzie sieci.

(config)# ruter eigrp [ASN]

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-route)# distribute-list ACL-ID {in / out} [interfejs]

Przypisuje listę ACL filtrującą wskazane trasy routingu, do konfigurowanej instancji protokołu EIGRP.

# show access-list ACL

Wyświetla konfigurację wskazanej listy ACL.

Filtrowanie tras EIGRP za pomocą listy Extended ACL

Filtrowanie tras EIGRP za pomocą listy Extended ACL, umożliwia filtrowanie tras routingu pochodzących od określonego w komendzie sąsiada.

(config)# access-list ACL-ID {permit / deny} host adres-IP(Adres sąsiedniego urządzenia) sieć dzika-maska

Dopuszcza bądź filtruje trasy routingu, dotyczące wskazanej w komendzie sieci, rozgłaszanej przez ruter o podanym adresie IP.

(config)# ruter eigrp [ASN]

Przechodzi do poziomu konfiguracji protokołu EIGRP.

(config-route)# distribute-list ACL-ID {in / out} [interfejs]

Przypisuje listę ACL filtrującą wskazane trasy routingu, do konfigurowanej instancji protokołu EIGRP.

# show access-list ACL

Wyświetla konfigurację wskazanej listy ACL.

# show ip eigrp topology all-links

Wyświetla wszystkie trasy przetrzymywane w tablicy topologii protokołu EIGRP, wraz z adresem sąsiada który trasy te rozgłasza.

Komendy SHOW

# show ip prefix-list [nazwa-prefix-listy]

Wyświetla wszystkie skonfigurowane, bądź określoną w komedzie prefix listę.

# show ip prefix-list [nazwa-prefix-listy] detail

Wyświetla wszystkie skonfigurowane, bądź określoną w komedzie prefix listę. Wraz z statystykami dotyczącymi ilości dopasowań poszczególnych wpisów jak i całej prefix listy.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

# show ip route adres-IP-sieci

Wyświetla szczegółowe informacje na temat trasy, prowadzącej do wskazanej w komendzie sieci. Komenda wyświetla między innymi przypisaną do trasy wartość o-tagowania.

# show ip protocols

Wyświetla ustawienia wszystkich skonfigurowanych protokołów routingu dynamicznego. W tym najważniejsze informacje dotyczące konfiguracji protokołu EIGRP wraz z informacjami dotyczącymi filtracji tras routingu.

# show ip eigrp topology all-links

Wyświetla wszystkie trasy przetrzymywane w tablicy topologii protokołu EIGRP.

Pozostałe tematy związane z konfiguracją protokołu EIGRP

EIGRPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz