(Py) SQL (Database)

SQL (Database)

Bazy danych

Tworzenie / edycja bazy danych

  • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nazwa-bazydanych – Tworzy wskazaną bazę danych.
  • DROP DATABASE IF EXISTS nazwa-bazydanych – Usuwa wskazaną bazę danych.

Werfikacja bazy danych

  • SELECT datname FROM pg_database – Zwraca krotkę zawierającą wszystkie baz danych jakie istnieją na serwerze PostgreSQL.
  • SELECT * FROM pg_database – Zwraca wszystkie baz danych jakie istnieją na serwerze PostgreSQL.
  • SELECT relname FROM pg_class WHERE relkind=’r’ AND relname !~ '^(pg_|sql_)’ – Zwraca krotkę zawierającą wszystkie tabele jakie istnieją w danej bazie danych.
  • SELECT * FROM pg_class WHERE relkind=’r’ AND relname !~ '^(pg_|sql_)’ – Zwraca wszystkie tabele jakie istnieją w danej bazie danych.
  • SELECT * FROM pg_class – Zwraca wszystkie tablice związane z ustawieniami serwera PostgreSQL.
  • SELECT * FROM pg_user – Zwrca zawartość tablicy użytkowników serwera PostgreSQL.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz