(SQL) Delete*

SQL Delete

Delete

  • DELETE FROM nazwa-tablicy WHERE nazwa-kolumny = wyrażenie – Usuwa wiersz spełniający warunek WHERE.
  • DELETE FROM nazwa-tablicy WHERE nazwa-kolumny = wyrażenie RETURNING [nazwa-kolumny / *] – Usuwa wiersz spełniający warunek WHERE. Opcjonalna wartość „RETURNING” określa kolumnę której wartość będzie zwracana w przypadku powodzenia operacji Delete.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz