(Py) SQL (Table)

SQL (Wstęp)

Tworzenie tabeli

Prosta tabela

 • CREATE TABLE nazwa-tabeli – Tworzy nową tabelę (Jeżeli wskazana tabela istnieje, zwraca błąd).

CREATE TABLE IF NOT EXISTS acl_line (
  aclLine_id SERIAL PRIMARY KEY,
  sn SERIAL NOT NULL,
  line TEXT NOT NULL,
)

Dodatkowe opcje

 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS nazwa-tabeli – Tworzy nową tabele, jeśli ta nie istnieje.
  • ID TYP-DANYCH PRIMARY KEY – Definiuje klucz główny w nowo tworzonej tabeli.
  • nazwa TYP-DANYCH NOT NULL – Definiuje pole, które nie może być puste.
  • nazwa TYP-DANYCH UNIQUE – Definiuje pole, którego wartość musi być unikalna w obrębie kolumny.
  • nazwa TYP-DANYCH DEFAULT wartość – Definiuje pole, posiadające określoną wartość domyślną.

Tabela relacji

 • FOREIGN KEY(nazwa-lokalnej-kolumny) REFERENCES nazwa-tabeli(nazwa-kolumny-w-innej-tabeli) UPDATE ON CASCADE DELETE CASCADE

CREATE TABLE IF NOT EXISTS aclLine (
  aclLine_id SERIAL PRIMARY KEY,
  acl_id SERIAL NOT NULL,
  sn SERIAL NOT NULL,
  line TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(acl_id) REFERENCES acl(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
)

Modifikacja tabeli

Zmiana tabeli

 • ALTER TABLE nazwa-tabeli ADD nazwa-kolumny TYP-DANYCH WŁAŚCIWOŚCI – Dodaje do wskazanej tabeli, nową kolumnę ze wskazanymi właściwościami (NOT NULL, UNIQUE czy DEFAULT).
 • ALTER TABLE nazwa-tabeli DROP COLUMN nazwa-kolumny – Usuwa ze wskazanej tabeli, określoną kolunę.

Usuwanie / czyszczenie tabeli

 • DROP TABLE nazwa-tabeli – Usuwa wskazaną tabele z bazy danych.
 • DELETE FROM nazwa-tabeli – Usuwa wszystkie wpisy ze wskazanej tabeli.
  • DELETE FROM nazwa-tabeli WHERE nazwa-pola=’wartość= Usuwa wpis ze wskazanej tabeli, jeżeli wskazana wartość będzie odpowiadała zawartości pola o podanej nazwie.

Tworzenie tabeli z wieloma kluczami głównymi

 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS nazwa-tabeli – Tworzy nową tabele, jeśli ta nie istnieje.
  • name TEXT NOT NULL – Definiuje kolumnę name w nowo tworzonej tabeli.
  • localization TEXT NOT NULL – Definiuje kolumnę localization w nowo tworzonej tabeli.
   • PRIMARY KEY (name, localization) – Definiuje klucze główne w nowo tworzonej tabeli.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz