(Py) Moduł DateTime*

Moduł DateTime

DateTime

Wszystkie poniższe funkcje zwracają obiekty klasy „datatime” w reprezentacji tekstowej „Str”.

Dostępne typy datatime

 • datatime.date(Int<rok>, Int<miesiąc>, Int<dzień>) – Zwraca date w formacie ####-##-##.
 • datatime.time(Int<godzina>, Int<minuta>*, Int<sekunda>*, Int<milisekunda>*) – Zwraca godzię w formacie ##:##:##.
 • datatime.datetime(Int<rok>, Int<miesiąc>, Int<dzień>, Int<godzina>*, Int<minuta>*, Int<sekunda>*, Int<milisekunda>*) – Zwraca datę z godziną w formacie ####-##-## ##:##:##.

DataTime.Date

 • datatime.date.today() – Zwraca obecną datę w formacie ####-##-##.
 • datatime.date.fromtimestamp(time.time()<timestamp>) – Zwraca datę w formacie ####-##-##, stworzoną na podstawie znacznika czasowego „timestamp”. Np. przy wykorzystaniu modułu time.time() który zwraca liczbę sekund, które minęły od początku obecnej epoki (Dla systemu Linux, MacOS jest to 1 stycznia 1970 roku).
 • datatime.date.fromisoformat(Str<data ####-##-##>) -Zwraca datę w formacie ####-##-##, z stringa.

Operacje na DataTime.Date

 • datatime.date.replace(Int<rok>*, Int<miesiąc>*, Int<dzień>*) – Zmienia dzień, miesiąc bądź rok w wskazanej daty (datetime.date()) na określony dzień, miesiąc bądź rok (należy podać przynajmniej jeden parametr funkcji).
 • datatime.date.weekday() – Zwraca tydzień tygodnia Pon-Sob, jako liczbę Int z zakresu od 0 do 6.
 • datatime.date.isoweekday() – Zwraca tydzień tygodnia Pon-Sob, jako liczbę Int z zakresu od 1 do 7.

DataTime.DateTime

 • datatime.datetime.today() – Zwraca obecną datę z czasem w formacie ####-##-## ##:##:##.######.
 • datatime.datetime.today(datatime.datetime.today()) – Zwraca Timestamp w postaci Float.
 • datatime.datetime.weekday() – Zwraca tydzień tygodnia Pon-Sob, jako liczbę Int z zakresu od 0 do 6.
 • datatime.datetime.isoweekday() – Zwraca tydzień tygodnia Pon-Sob, jako liczbę Int z zakresu od 1 do 7.

Pozostałe tematy związane z bibliotekami / modułami Python

Podstawowe

Rozszerzone

SQL

PyQt 5

Automatyzacja

Data Mining

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz