(DJ) Django filtrowanie modeli

Django filtrowanie modeli

Filtrowanie modeli

Filter

 • Model.model.objects.filter(pole=wartość) – Zwraca wszystkie obiekty danego modelu, spełniające podany warunek.
  • pole__contains – Wyszukuje obiekty zawierające podaną wartość w określonym polu (Case sensitive).
  • pole__icontains – Wyszukuje obiekty zawierające podaną wartość w określonym polu (Case insensitive).
  • pole__contained_by –
  • pole__has_key –
  • pole__has_keys –

Pozostałe tematy związane z Django

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz