(JS) JS Funkcje czasu

JS Funkcje czasu

Funkcje czasu

setTimeout

Wywołanie pojedyńcze z odstępem czasowym:

const timeoutID = setTimeout(function () {
  console.log("Funkcja zostanie wywołana po 5 sekundach!");
}, 5000);

clearTimeout(timeoutID); // Resetuje zegar wywołujący funkcję setTimeout.

setInterval

Wywołanie cykliczne:

const intervalID = setInterval(function () {
  console.log("Funkcja będzie wywoływana co 5 sekund!");
}, 5000);

clearInterval(intervalID); // Anuluje cykliczne wywołanie funckji.

Pozostałe tematy związane z JavaScript

Podstawy

Więcej

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz