(H) Formularz HTML*

Formularz HTML

Znaczniku formularza

Znaczniki formularza HTML

 • <form></form> – Definiuje nowy formularz HTML.
  • accept-charset=”Kodowanie – Określa metodę kodowania tekstu pobranego przez formularz (np. utf-8).
  • action=”String – Określa akcję jaka ma zostać wykonana w przypadku naciśnięcia przycisku z parametrem submit.
  • autocomplete=”on/off– Aktywuje „on” / Dezaktywuje „off” mechanizm auto-podpowiedzi.
  • method=”get/post – Określa metodę przesyłania danych (get/post).
  • name=”String– Przypisuje nazwę do określonego formularza HTML.
 • <label></label> – Definiuje etykietę interfejsu, powiązaną z innym elementem formularza.
 • <input> – Definiuje pole umożliwiające wprowadzenie treści.
  • autocomplete=”on/off – Aktywuje „on” / Dezaktywuje „off” mechanizm auto-podpowiedzi.
  • autofocus=”” – Automatycznie przechodzi do edycji danego elementu, po otworzeniu strony.
  • disabled=”” – Wyłącza dany element, uniemożliwiając interakcję z użytkownikiem.
  • name=”String– Przypisuje nazwę do określonego formularza HTML.
  • placeholder=”String – Podany string zostanie wyświetlony w polu Input jako podpowiedź.
  • required=”” – Określa dany element jako wymagany.
  • type=”Opcja– Określa typ elementu formularza HTML.
   • color – Umożliwia wprowadzenie informacji o kolorze.
   • date – Umożliwia wprowadzenie informacji o dacie.
   • checkbox – Tworzy pole wyboru (true/false).
   • datetime-local – Umożliwia wprowadzenie informacji o dacie z czasem.
   • email – Umożliwia wprowadzenie informacji o adresie email.
   • file – Umożliwia wprowadzenie informacji o pliku.
   • image – Umożliwia wprowadzenie informacji o grafice.
   • number – Umożliwia wprowadzenie informacji o wartości liczbowej.
   • password – Umożliwia wprowadzenie informacji o haśle.
   • range – Umożliwia wprowadzenie informacji o liczbie z zakresu.
   • search – Umożliwia wprowadzenie informacji o szukanej frazie.
   • submit – Reprezentuje przycisk służący do wysłania formularza.
   • tel – Umożliwia wprowadzenie informacji o numerze telefonu.
   • time – Umożliwia wprowadzenie informacji o czasie.
   • url – Umożliwia wprowadzenie informacji o linku URL.
  • min / max / step – Określa wartości liczbowe w przypadku gdy type=”number/range”.
  • accept=”Type – Określa akceptowalny typ pliku (Wykorzystywany w przypadku gdy type=”file”).
  • value=”Wartość– Określa wartość domyślną.
 • <button></button> – Definiuje przycisk HTML.
  • autofocus=”” – Automatycznie przechodzi do edycji danego elementu, po otworzeniu strony.
  • disabled=”” – Wyłącza dany element, uniemożliwiając interakcję z użytkownikiem.
  • name=”String– Przypisuje nazwę do określonego formularza HTML.
  • value=”Wartość– Określa wartość domyślną.
  • required=”” – Określa dany element jako wymagany.
  • type=”Opcja – Określa typ przycisku formularza HTML.
   • submit – Określa przycisk służący do wysyłania treści formularza.
   • reset – Określa przycisk służący do resetowania treści formularza.
   • button – Określa przycisk służący do niesprecyzowanego celu.
 • <select></select> – Definiuje listę wyboru.
  • autocomplete=”on/off – Aktywuje „on” / Dezaktywuje „off” mechanizm auto-podpowiedzi.
  • autofocus=”” – Automatycznie przechodzi do edycji danego elementu, po otworzeniu strony.
  • disabled=”” – Wyłącza dany element, uniemożliwiając interakcję z użytkownikiem.
  • name=”String– Przypisuje nazwę do określonego formularza HTML.
  • value=”Wartość – Określa wartość domyślną.
  • multiple=”” – Umożliwia wybranie więcej niż jednej opcji.
  • <option></option> – Określa poszczególne elementy listy (Stanowi dziecko znacznika <select>).
  • <optgroup></optgroup> – Określa pod opcje znacznika options (Stanowi dziecko znacznika <option>).
 • <textarea></textarea> – Definiuje duże pole tekstowe.
  • autocomplete=”on/off– Aktywuje „on” / Dezaktywuje „off” mechanizm auto-podpowiedzi.
  • autofocus=”” – Automatycznie przechodzi do edycji danego elementu, po otworzeniu strony.
  • disabled=”” – Wyłącza dany element, uniemożliwiając interakcję z użytkownikiem.
  • name=”String– Przypisuje nazwę do określonego formularza HTML.
  • value=”Wartość – Określa wartość domyślną.
 • <output></output> – Definiuje pole przeznaczone do prezentacji wyników.
 • <progress></progress> – Definiuje pasek postępu.
  • value=”Wartość – Określa wartość domyślną.
 • <meter></meter> – Definiuje pasek postępu, gdy wartość minimalna oraz wartość maksymalna jest znana.
  • min= „Intiger – Określa wartość początkową.
  • max= „Intiger – Określa wartość końcową.
  • low= „Intiger – Określa wartość minimalną.
  • optimum= „Intiger – Określa wartość optymalną.
  • value=”Wartość – Określa wartość domyślną.
 • <fieldset></fieldset> – Grupuje elementy formularza.
  • <legend></legend> – Objaśnia zawartość grupy fieldset / całego formularza HTML.

Przykładowy formularz HTML

Pozostałe tematy związane z HTML

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 26 lipca 2021

  […] Strona opisująca tworzenie formularzy HTML, jest dostępna pod linkiem Formularz HTML. […]

Dodaj komentarz