(Dc) Docker volumes

Docker volumes

Docker volumes

Montowanie zasobu

  • $ docker run -v zasób-lokalny:zasób-wewnętrzny image – Montuje wskazany zasób lokalny Dockera jako zasób dostępny dla uruchamianej aplikacji pod wskazaną ściężką wewnętrzną (Np. docker run -e POSTGRES_PASSWORD=’!Password@5005′ -p 5555:5432 -v database:/var/lib/postgresql/data postgres ).

Pozostałe tematy związane z Decker-em

Docker images

Docker projekty

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz