(Dc) Docker podstawowe komendy

Docker podstawowe komendy

Podstawowe komendy

Docker run

 • $ docker run image – Tworzy nowy docker na podstawie określonego obrazu.
 • $ docker run image:version – Tworzy nowy docker na podstawie obrazu w określonej wersji (Domyślne dokcker jest tworzony na podstawie najnowszej wersji obrazu).
 • $ docker run – –option image – Tworzy nowy docker na podstawie określonego obrazu.
  • name – Definiuje nazwę tworzonego kontyn-era.
  • network=none/host nazwa-sieci – Przypisuje kontyner do niestandardowej sieci (None – brak sieci, host – sieć dostępna z zewnątrz bez potrzeby przypisywania portów za pomocą komendy -p).
 • $ docker run option image – Tworzy nowy docker na podstawie określonego obrazu.
  • d – Uruchamia kontyner Docker w tle.
  • i – Aktywuje tryb interaktywny, umożliwiające np skorzystanie z opcji Input.
  • t – Aktywuje tryb terminalu, umożliwiając wyświetlenie terminala.
  • p port-zewnętrzny:port-wewnętrzny – Określa zewnętrzny port aplikacji.
  • v zasób-lokalny:zasób-wewnętrzny – Montuje wskazany zasób lokalny Dockera jako zasób dostępny dla uruchamianej aplikacji pod wskazaną ściężką wewnętrzną.
  • e NAME=value – Definiuje zmienną środowiskową.

Zawartość kontynera

 • $ docker inspect docker-ID / docker-name – Zwraca plik Json zawierający konfigurację wskazanego Docker-a.

Kogi kontynera

 • $ docker logs docker-ID / docker-name – Wyświetla logi związane ze wskazanym Docker-em.

Pozostałe tematy związane z Decker-em

Docker images

Docker projekty

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz