(Dc) Docker Postgres

Docker Postgres

Docker Postgres

Zmienne środowiskowe

  • POSTGRES_PASSWORD=’password – Definiuje hasło dostępu do bazy danych.
  • POSTGRES_USER=’username – Definiuje nazwę użytkownika bazy danych.
  • PGDATA=’path/to/database – Określa lokalizację bazy danych (Domyśla lokalizacja to: /var/lib/postgresql/data).
  • POSTGRES_DB=’name – Definiuje nazwę bazy danych.

Przykładowy kod Docker run


docker run -e POSTGRES_PASSWORD='password' -p 5005:5432 -d postgres

Pozostałe tematy związane z Decker-em

Docker images

Docker projekty

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz