(Dc) Docker network

Docker network

Tworzenie nowej sieci

Wstęp

  • Domyślnie Docker tworzy jedną sieć wewnętrzną 172.17.0.1. Do której dodaje wszystkie utworzone kontynery.

orzenie nowej sieci

  • $ docker network create –driver bridge –subnet adres-sieci/prefix – Tworzy nową sieć wewnętrzną.
  • $ docker network ls – Wyświetla wszystkie sieci Docker-a.

Inne komendy sieciowe

  • $ docker run -p port-zewnętrzny:port-wewnętrzny image – Określa zewnętrzny port aplikacji.
  • $ docker run –network=none/host nazwa-sieci image – Przypisuje kontyner do niestandardowej sieci (None – brak sieci, host – sieć dostępna z zewnątrz bez potrzeby przypisywania portów za pomocą komendy -p).

Pozostałe tematy związane z Decker-em

Docker images

Docker projekty

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz