(Dc) Docker file

Docker file

Docker file

Docker build

  • $ docker build . – Twory nowy Docker kontyner na podstawie pliku DockerFile,
  • $ docker build -f /path/to/dockerfile – Twory nowy Docker kontyner na podstawie pliku DockerFile, wskazanego za pomocą określonej ścieżki sytemowej.
  • $ docker build -t github-account/repository – Twory nowy Docker kontyner na podstawie pliku DockerFile, zamieszconego na githubie w określonym repezytorium przypisanym do wskazanego użytkownika.

Zawartość pliku Docker file

  • FROM image – Obraz na którym bedzie oparty nowy obraz Docker-a.
  • RUN command – Komenda do wykonania po uruchomieniu obrazu.
  • COPY . /ścierzka-do-katalogu – Określa katalog jaki zostanie skopiowany do obrazu.
  • ENTRYPOINT NAME=comand – Określa komendę jaka zostanie wykonana po uruchomieniu obrazu (Np. ENTRYPOINT FLASK_APP=/opt/source-code/app.py flask run).

Przykładowa zawartość pliku Docker file


# Komentarz:
FROM ubuntu
RUN apt-get update && apt-get install python3
RUN pip3 install flask psycopg2
COPY . /opt/source-code
ENTRYPOint FLASK_APP=/opt/source-code/app.py flask run

Pozostałe tematy związane z Decker-em

Docker images

Docker projekty

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz