(C) Dekoracja tekstu*

Dekoracja tekstu

Dekoracja tekstu

Dekoracja tekstu (Podstawy)

 • text-indent: Rozmar; – Określa wcięcie pierwszego wiersza tekstu.
 • text-size: Rozmar; – Określa rozmiar spacji.
 • text-algin: Ułożenie; – Określa ułożenie tekstu względem elementu rodzica.
  • left – Tekst wyświetlany od lewej strony.
  • right – Tekst wyświetlany od prawej strony.
  • center – Tekst wyświetlany po środku.
  • justify – Tekst wyjustowany.
  • inherit – Element dziedziczy styl od rodzica.
 • text-transform: Transformacja; – Określa wielkość liter w tekście.
  • none – Tekst bez zmian.
  • capitalize – Wszystkie pierwsze litery w wyrazie są pisane z dużej litery.
  • uppercase – Wszystkie litery są pisane z dużej litery.
  • lowercase – Wszystkie litery są pisane z małej litery.
  • inherit – Element dziedziczy styl od rodzica.
 • letter-spacing: Rozmiar; Określa odległości pomiędzy poszczególnymi literami.
 • word-spacing: Rozmiar; – Określa odległości pomiędzy wyrazami.
 • word-wrap: break-word; – Załamuje tekst wystający poza obszar elementu rodzica.

Dekoracja tekstu (Podkreślenie / Znaki nad tekstem)

 • text-decoration: Typ Kolor Styl; – Dekoruje tekst za pomocą linii poziomej.
  • Typ (none, underline, overline, line-through).
  • Styl (double, dotted, dashed, wavy).
 • text-decoration-color: Kolor; – Definiuje kolor podkreślenia tekstu.
 • text-decoration-style: Styl; – Definiuje styl podkreślenia tekstu.
  • double, dotted, dashed, wavy.
 • text-decoration-line: Typ; – Definiuje typ podkreślenia tekstu.
  • none – Tekst bez dekoracji.
  • underline – Tekst podkreślony od dołu.
  • overline – Tekst podkreślony od góry.
  • line-through – Tekst przekreślony.
 • text-emphasis: Typ Kształt Kolor; – Wyświetla symbol nad każdym znakiem w danym tekście.
  • Typ (filled, open).
  • Kształt (circle, double-circle, dot, triangle, sesame).
 • text-emphasis-style: Typ Kształt; – Definiuje typ / kształt wyświetlanych znaków.
  • Typ (filled, open).
  • Kształt (circle, double-circle, dot, triangle, sesame).
  • Przykład (text-emphasis-style: open triangle;)
 • text-emphasis-color: Kolor; – Definiuje kolor wyświetlanych znaków.
 • text-emphasis-posytion: Horyzontalnie Wertykalnie; – Definiuje lokalizację wyświetlanych znaków.
  • Horyzontalnie (over, under).
  • Wertykalnie (right, left).

Cienie / kontur tekstu

Kontury tekstu działają jedynie z dodatkowym dopiskiem: -webkit-.

 • text-shadow: X Y Rozmycie Kolor; – Określa wielkość X Y cieni tekstu, rozmycie oraz kolor.
 • text-stroke: Rozmiar Kolor; – Określa grubość oraz kolor kontur tekstu.
 • text-fill-color: Kolor; – Definiuje kolor wypełnienia tekstu (Ma pierwszeństwo nad color: Kolor;).
 • text-stroke-color: Kolor; – Definiuje kolor kontur tekstu.
 • text-stroke-width: Rozmiar; – Definiuje grubość kontur tekstu.

Kierunek wyświetlania tekstu

 • writing-mode: Kierunek; – Określa kierunek wyświetlania tekstu.
  • vertical-lr – Wyświetla tekst wertykalnie (Od lewej strony).
  • vertical-rl – Wyświetla tekst wertykalnie (Od prawej strony).
  • horizontal-tb – Wyświetla tekst horyzontalnie.
 • text-orientation: Orientacja; – Określa tryb wyświetlania tekstu pionowego (wertykalnego).
  • mixed – Znaki są odwrócone o 90 stopni.
  • upright – Znaki są wyświetlane poprawnie.
 • direction: ltr / rtl; – Określa kierunek wyświetlania tekstu (Horyzontalnego).

Dekoracja fontu

Dekoracja fontu

 • color: kolor; – Określa kolor wyświetlanego tekstu, działa na między innymi znaczniki <a><p> czy<q>.
  • rgba(0, 0, 255, 0.8) – Określa kolor na podstawie RGBA.
  • hsl(80, 60%, 50%) – Określa kolor na podstawie HSL.
  • black – Określa kolor na podstawie nazwy.
  • #69733F – Określa kolor na podstawie ciągu szesnastkowego.
 • font-family: Czcionka; – Określa rodzaj czcionki, wyświetlanego tekstu.
 • font-size: Rozmiar; – Określa rozmiar, wyświetlanego tekstu.
 • font-style: Styl; – Określa styl, wyświetlanego tekstu.
  • normal – Podstawowy niezmieniony styl.
  • italic – Styl pochylony.
  • oblique – Styl pochylony.
  • inherit – Element dziedziczy styl od rodzica.
 • font-weight: Waga; – Określa wagę, wyświetlanego tekstu.
  • normal – Podstawowa niezmieniona grubość.
  • bold – Tekst pogrubiony.
  • bolder – Tekst bardziej pogrubiony.
  • inherit – Element dziedziczy styl od rodzica.
  • 100-300 – Tekst pisany cienkimi znakami.
  • 400 – Podstawowa niezmieniona grubość.
  • 700 – Tekst pogrubiony.
 • fort-variant: Wariant; – Określa wielkość znaków w tekście.
  • normal – Wyświetla domyślą wielkość znaków.
  • small-caps – Zmienia wszystkie małe litery w tekście na drukowane, pisane mniejszą czcionką.
 • line-height: Rozmiar; – Określa wielkość interlinii pomiędzy wierszami.

Pozostałe tematy związane z CSS

Kaskadowe arkusze stylów

Inspiracje CSS

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz