(C) Marginesy CSS*

Marginesy CSS

Margin / Padding

Margin

  • margin: T R B L / TB LR / Rozmiar; – Określa marginesy wskazanego obiektu (Góra, prawo, dół, lewo / Góra-dół, lewo-prawo / Wszystkie boki).
  • margin-top: Rozmiar; – Określa górny margines wskazanego obiektu.
  • margin-right: Rozmiar; – Określa prawy margines wskazanego obiektu.
  • margin-bottom: Rozmiar; – Określa dolny margines wskazanego obiektu.
  • margin-left: Rozmiar; – Określa lewy margines wskazanego obiektu.

Padding

  • padding: T R B L / TB LR / Rozmiar; – Określa padding-i wskazanego obiektu (Góra, prawo, dół, lewo / Góra-dół, lewo-prawo / Wszystkie boki).
  • padding-top: Rozmiar; – Określa górny padding wskazanego obiektu.
  • padding-right: Rozmiar; – Określa prawy padding wskazanego obiektu.
  • padding-bottom: Rozmiar; – Określa dolny padding wskazanego obiektu.
  • padding-left: Rozmiar; – Określa lewy padding wskazanego obiektu.

Pozostałe tematy związane z CSS

Kaskadowe arkusze stylów

Inspiracje CSS

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz