(C) Listy, tabele CSS*

Listy, tabele CSS

Listy

  • list-style-type: Styl; – Określa styl wyświetlania listy HTML (Dostęmpne style: disc, circle, square, disclosure-open, disclosure-closed, none, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, georgian, armenian, hebrew, lower-alpha, upper-alpha, lower-latin, upper-latin, lower-greek).
  • list-style-position: outside / inside; – Określa lokaliazację oznaczenia listy (Domyślie oznaczenie listy wyświetlane jest poza obiektem HTML listy (Outside)).
  • list-style-image: url(); – Określa obrazek jako oznaczenie listy.
  • list-style: Styl outside / inside; – Określa styl oraz lokaliazację wyświetlania listy HTML

Tabele

  • border-collapse: separate / collapse; – Określa czy mają występować odstęmpy pomiędzy poszczególnymi komórkami.
  • border-spacing: Rozmiar; – Określa wielkość odstęmpów pomiędzy poszczególnymi komórkami.
  • caption-side: top / bottom; – Określa lokalizację opisu tabeli.
  • empty-cells: show / hide; – Określa czy pusta komórka ma być wyświetlana.
  • table-layout: auto / fixed; – Określa metode wyliczania szerkości poszczególnych kolumn tabeli.

Pozostałe tematy związane z CSS

Kaskadowe arkusze stylów

Inspiracje CSS

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz