(T) Podstawy protokołu multicast*

Podstawy protokołu multicast

Adresy Multicast

Budowa adresu Multicast IP

 • Local network control block – Blok adresów Multicast-owych wykorzystywany w obrębie jednej domeny rozgłoszeni-owej (Broadcast). Np. 224.0.0.1 wszystkie rutery.
 • Internetwork control block – Blok adresów Multicast-owych wykorzystywany w komunikacji pomiędzy wieloma sieciami rozgłoszeni-owymi (Broadcast). Np. 224.0.1.1 Network Time protocol (NTP).
 • Lista dobrze znanych adresów Multicast-owych (Well known Reserved multicast address):
  • 224.0.0.0 – Based address (Reserved).
  • 224.0.0.1 – All hosts in the subnet (All-host group).
  • 224.0.0.2 – All routers in the subnet.
  • 224.0.0.5 – All OSPF routers (AllSPFRouters).
  • 224.0.0.6 – All OSPF routers (AllDRRouters).
  • 224.0.0.9 – All RIPv2 routers.
  • 224.0.0.10 – All EIGRP routers.
  • 224.0.0.13 – All PIM routers.
  • 224.0.0.18 – VRRP protocol.
  • 224.0.0.22 – IGMPv3 protocol.
  • 224.0.0.102 – HSRPv2 and GLBP.
  • 224.0.1.1 – NTP protocol.
  • 224.0.1.39Cisco RP Announce (Auto-RP).
  • 224.0.1.40 – Cisco RP Discovery (Auto-RP).
 • SSM (Source-Specific Multicast) block (232.0.0.0/8) – Domyślna grupa adresów IP wykorzystywanych przez metodę SSM (SSM stanowi rozszerzenie protokołu PIM, opisane w referencji RFC 4607).
 • GLOP block (233.0.0.0/8) – Grupa statycznych adresów IP o zasięgu globalnym. Proces mapowania oraz zasady przypisywania adresów GLOP zostały sprecyzowane w referencji RFC 3180.
 • Administratively scoped block (239.0.0.0/8) – Grypa adresów prywatnych opisanych w referencji RFC 2365. Stanowi odpowiednik adresów IP Reserved Unicast takich jak 10.0.0.0/8 opisanych w referencji RFC 1918.
PrzeznaczenieZakres adresów Multicast
Local network control block224.0.0.0 to 224.0.0.255
Internetwork control block224.0.1.0 to 224.0.1.255
Ad hoc block I224.0.2.0 to 224.0.255.255
Reserved224.1.0.0 to 224.1.255.255
SDP/SAP block224.2.0.0 to 224.2.255.255
Ad hoc block II224.3.0.0 to 224.4.255.255
Reserved224.5.0.0 to 224.255.255.255
Reserved225.0.0.0 to 231.255.255.255
Source-Specific Multicast (SSM) block232.0.0.0 to 232.255.255.255
GLOP block233.0.0.0 to 233.251.255.255
Ad hoc block III233.252.0.0 to 233.255.255.255
Reserved234.0.0.0 to 238.255.255.255
Administratively scoped block239.0.0.0 to 239.255.255.255
Budowa adresu Multicast

Budowa adresu Multicast MAC

 • Multicast-owe adresy MAC powstają w oparciu o multicast-owe adresy IP.
 • Każdy adres multicast MAC zaczyna się od: 01:00:5E.
 • Druga część adresu multicast MAC powstaje w oparciu o adres multicast IP.
 • Pierwszy bit drugiej części adresu multicast MAC (25th bit), jest zawsze zerem (0).
 • Przykładowy adres multicast MAC stworzony na podstawie adresu multicast IP:
  • Adres multicast IP: 239.255.1.1
  • Adres multicast IP binarnie: 11101111.11111111.00000001.00000001
  • Adres multicast MAC binarnie: 00000001:00000000:01011110:01111111:00000001:00000001
  • Adres multicast MAC: 01:00:5E:7F:01:01

Protokoły wykorzystywane przez funkcję Multicast

 • IGMP (Internet Group Multicast Protocol) – Stosowany w warstwie drugiej modelu OSI.
 • PIM (Protocol Independet Multicast) – Stosowany w warstwie trzeciej modelu OSI.

Rozgłaszanie ruchu w sieci LAN

Unicast Feed

 • W przypadku rozgłaszania transmisji z jednego urządzenia nadawczego do wielu urządzeń odbiorczych. Transmisja wykorzystująca połączenie Unicast generuje dużo nadmiarowego ruchu, ponieważ każdy pakiet musi być niezależnie wysłany do każdego z urządzenia odbiorczego z osobna.

Multicast Feed

 • W przypadku rozgłaszania transmisji z jednego urządzenia nadawczego do wielu urządzeń odbiorczych. Transmisja wykorzystująca połączenie Multicast umożliwia przekazanie pakietów jedynie do urządzeń końcowych, które są zainteresowane ich otrzymywaniem.

Broadcast Feed

 • W przypadku rozgłaszania transmisji z jednego urządzenia nadawczego do wielu urządzeń odbiorczych. Transmisja wykorzystująca połączenie Broadcast powoduje nadmierne wykorzystanie procesora CPU na wszystkich urządzeniach końcowych. Ponieważ każde urządzenie po otrzymaniu pakietu z rozgłoszeni-owym adresem MAC przechodzi do weryfikacji adresu docelowego warstwy trzeciej, nawet jeśli pakiet ten nie jest do niego kierowany. Ponadto komunikacja Broadcast nie jest domyślnie przepuszczana na ruterach sieciowych.

Pozostałe tematy związane z protokołem multicast

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz