(KP) NAT Static High Availability**

Połączenie do dwóch dostawców ISP (Static NAT)

Konfiguracja interfejsów

(config)# interface interfejs(LAN)

Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu znajdującego się wewnątrz sieci LAN.

(config-if)# ip nat inside

Określa konfigurowany interfejs, jako interfejs wewnętrzny względem, translacji NAT.

(config-if)# interface interfejs(WAN-1)

Przechodzi do poziomu konfiguracji pierwszego interfejsu zewnętrznego.

(config-if)# ip nat outside

Określa konfigurowany interfejs, jako pierwszy interfejs zewnętrzny, względem translacji NAT.

(config-if)# interface interfejs(WAN-2)

Przechodzi do poziomu konfiguracji drugiego interfejsu zewnętrznego.

(config-if)# ip nat outside

Określa konfigurowany interfejs, jako drugi interfejs zewnętrzny, względem translacji NAT.

Konfiguracja ruter mapy

Konfiguracja Router Mapy została opisana w artykule: Router Map.

(config)# route-map nazwa-1 permit sequence

Tworzy router mapę względem pierwszego interfejsu zewnętrznego WAN.

(config-route-map)# match interface interfejs-1

Przypisuje do konfigurowanej router mapy, pierwszy interfejs sieciowy WAN-owy.

(config-route-map)# route-map nazwa-2 permit sequence

Tworzy router mapę względem drugiego interfejsu zewnętrznego WAN.

(config-route-map)# match interface interfejs-2

Przypisuje do konfigurowanej router mapy, drugi interfejs sieciowy WAN-owy.

# show route-map [nazwa-router-mapy]

Wyświetla określoną / wszystkie skonfigurowane na danym urządzeniu Router Mapy.

Konfiguracja statycznej translacji NAT (Z portami)

(config)# ip nat inside source static {tcp / udp} wewnętrzny-adres-IP(Inside local) port-lokalny zewnętrzny-adres-IP(Inside global) port-zewnętrzny route-map nazwa-1

Przypisuje wewnętrzny adres IP (Inside local IP address) do adresu zewnętrznego (Inside global IP address), tworząc statyczną translację NAT.
* tcp / udp – Umożliwia określenie źródłowego oraz docelowego portu warstwy czwartej modelu OSI.
* router-map – Tworzy wpis względem pierwszego interfejsu sieciowego WAN.

(config)# ip nat inside source static {tcp / udp} wewnętrzny-adres-IP(Inside local) port-lokalny zewnętrzny-adres-IP(Inside global) port-zewnętrzny route-map nazwa-2

Przypisuje wewnętrzny adres IP (Inside local IP address) do adresu zewnętrznego (Inside global IP address), tworząc statyczną translację NAT.
* tcp / udp – Umożliwia określenie źródłowego oraz docelowego portu warstwy czwartej modelu OSI.
* router-map – Tworzy wpis względem drugiego interfejsu sieciowego WAN.

Konfiguracja statycznej translacji NAT (Bez portów)

(config)# ip nat inside source static wewnętrzny-adres-IP(Inside local) zewnętrzny-adres-IP(Inside global) route-map nazwa-1

Przypisuje wewnętrzny adres IP (Inside local IP address) do adresu zewnętrznego (Inside global IP address), tworząc statyczną translację NAT.
* router-map – Tworzy wpis względem pierwszego interfejsu sieciowego WAN.

(config)# ip nat inside source static wewnętrzny-adres-IP(Inside local) zewnętrzny-adres-IP(Inside global) route-map nazwa-2

Przypisuje wewnętrzny adres IP (Inside local IP address) do adresu zewnętrznego (Inside global IP address), tworząc statyczną translację NAT.
* router-map – Tworzy wpis względem drugiego interfejsu sieciowego WAN.

# show running-config | section nat inside

Wyświetla konfigurację protokołu NAT.

Komendy Show, Clear oraz Debug

Komendy Show

# show ip nat translations

Wyświetla listę przeprowadzonych translacji NAT oraz PAT.

# show ip nat statistics

Wyświetla statystyki protokołu NAT oraz PAT.

Komendy Clear

# clear ip nat statistics

Czyści wszystkie zapisane statystyki protokołu NAT oraz PAT.

# clear ip nat translations*

Czyści wszystkie zapisane statystyki translacji protokołu NAT oraz PAT.
Przypadku usuwania konfiguracji protokołu PAT, wpierw należy użyć komendę [clear ip nat translations *].

Komendy Debug

# debug ip nat

Rozpoczyna debugowanie zdarzeń protokołu NAT oraz PAT.

# debug ip icmp

Rozpoczyna debugowanie zdarzeń protokołu ICMP, dzięki czemu możemy zobaczyć z jakiego adresu IP nadchodzą wysyłane wiadomości ICMP, a tym samym potwierdzić czy translacja NAT doszła do skutku.

Pozostałe tematy związane z protokołem NAT

NATv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz