(Ts) Troubleshooting protokołu DHCP**

T-Shoot protokołu DHCP

Błędny popełniane przy konfiguracji komendy [network]

Jeżeli w danej implementacji protokołu DHCP jest wykorzystywana funkcja agenta relay, adres bramy domyślnej musi znajdować się w puli serwera DHCP.
 1. Pakiety rozgłoszeni-owe protokołu DHCP, po dotarciu do agenta relay, są przetwarzane na wiadomości unicast z docelowym adresem serwera DHCP oraz źródłowym adresem bramy domyślnej, z której nadeszło rozpatrywane zapytanie DHCP.
 2. Po otrzymaniu wiadomości od agenta relay, serwer DHCP porównuje adres źródłowy zapytania z posiadanymi pulami adresów DHCP. Jeżeli nie znajdzie odpowiedniego wpisu bądź właściwa pula nie będzie zawierała adresu IP bramy domyślnej zapytanie zostanie porzucone.

Wykrywanie konfliktów w adresacji IP

 • Protokół DHCP może wykrywać konflikty (Duplikację) adresów IP za pomocą wiadomości ICMP bądź ARP.

Brak dostępu do serwera DHCP

 • W przypadku, w którym serwer DHCP znajduje się w sieci innej niż urządzenia końcowe, wymagana jest konfiguracja funkcji DHCP relay agent na ruterze. Błędna konfiguracja tej funkcji może zablokować nadawane przez urządzenie końcowe, zapytania DHCPDISCOVER.
 • Domyślnie w ruterach Cisco serwer DHCP jest domyślnie aktywny, co za tym idzie konfiguracja funkcji DHCP relay (Helper-address) nie wymaga aktywacji serwera DHCP. Może jednak zaistnieć sytuacja, w której serwer został zablokowany, aby go aktywować należy wykorzystać komendę [service dhcp] w trybie konfiguracji globalnej.
 • Domyślnie funkcja DHCP relay agent (Helper-address), zmienia rozgłoszeni-owe wiadomości protokołu DHCP, w wiadomości unicast-owe kierowane pod wskazany w komendzie [ip helper-address] adres IP, bądź wiele adresów IP jednocześnie. Ponadto funkcja ta działa na inne protokoły, takie jak: TFTP, DNS, NetBIOS, Boot, TACACS.
 • Jeżeli urządzenie końcowe nie otrzyma odpowiedzi od serwera DHCP w określonym przedziale czasu, samo przydzieli sobie adres IP zwany APIPA (Automatic Private IP Addressing).

Przykładowe problemy związane z protokołem DHCP

 • Ruter blokuje ruch rozgłoszeniowy (Brak skonfigurowanej funkcji DHCP relay (Helper-address)).
 • Brak wolnych adresów IP w puli serwera DHCP.
 • Błędna konfiguracja serwera DHCP.
 • Duplikacja adresów IPv4 w sieci lokalnej (Statyczna konfiguracja adresu IPv4).
 • Brak komunikacji pomiędzy zapasowymi serwerami DHCP.
 • Błędna adresacja bramy domyślnej.

Pozostałe tematy związane protokołem DHCP

DHCPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz