(K) Propagacja trasy statycznej (DHCP)**

Propagacja trasy statycznej za pomocą serwera DHCP

Przygotowanie nowej puli DHCP

Urządzenie końcowe podczas komunikacji z adresem IP, nie należącym do tej samej sieci co lokalne urządzenie, wysyła pakiety na adres bramy domyślnej. Istnieje jednak możliwość przekazania hostowi za pomocą serwera DHCP, informacji o dodatkowej trasie routingu. Przykładowo w poniższej konfiguracji trasę domyślną wyznacza adres bramy domyślnej, natomiast dzięki komendzie [option 121 hex 080AC0A8A805] dla adresów z puli 10.0.0.0/8 będzie to alternatywny adres IP: 192.168.10.5.
Opcja 33 tworzy trasę względem pojedynczego adresu IP, natomiast opcja 121 dla całej puli adresów.

(config)# ip dhcp pool nazwa-puli

Tworzy nową pule protokołu DHCP.

(dhcp-config)# network sieć maska

Określa pulę adresów jakie będą dzierżawione przez serwer.

(dhcp-config)# default-router adres-IP

Rozpoczyna propagację adres IP, bramy domyślnej.

(dhcp-config)# dns-server adresy-IP

Rozpoczyna propagację adresów IP, serwera/serwerów DNS.

(dhcp-config)# option {121 / 249} hex 080AC0A8A805

Rozpoczyna propagację trasy statycznej.

Obliczanie wartości hexadecymalnej (dwa przykłady):

Adres sieci: 10.0.0.0 (hex – 0A). Maska: 255.0.0.0/8 (hex – 08). Adres trasy: 192.168.10.5 (hex – C0A80A05). 8.10.192.10.168.5 Wartość końcowa: 080AC0A80A05 Adres sieci: 172.16.10.0 (hex – AC100A). Maska: 255.255.255.0/24 (hex – 18). Adres trasy: 172.16.10.10 (hex – AC100A0A). 24.172.16.10.172.16.10.10 Wartość końcowa: 18AC100AAC100A0A

Routing statyczny na adres DHCP

(config)# ip route sieć maska interfejs DHCP

Tworzy trasę routingu statycznego, w kierunku adresu przypisanego dynamiczne, za pomocą protokołu DHCP na określonym interfejsie sieciowym.

Komendy Show, Clear i Debug

Komendy Show

Komendy SHOW dotyczące protokołu DHCP

# show ip dhcp binding

Wyświetla listę wydzierżawionych adresów IP, wraz z przypisanymi do nich adresami MAC jak iczasem dzierżawy.

# show ip dhcp conflict

Wyświetla listę adresów powodujących konflikty w adresacji sieci.

# show ip dhcp database

Wyświetla informacje o bazach danych protokołu DHCP, podłączonych do urządzenia lokalnego.

# show ip dhcp import

Wyświetla informacje protokołu DHCP, zaimportowane z innych urządzeń (Serwerów).

# show ip dhcp pool

Wyświetla informacje o ustawieniach wszystkich puli protokołu DHCP.

# show ip dhcp pool nazwa-puli

Wyświetla informacje o ustawieniach konkretnej puli protokołu DHCP.

# show ip dhcp server statistics

Wyświetla statystyki serwera na temat wysłanych jak i odebranych wiadomości protokołu DHCP.

# show ip dhcp relay information trusted-sources

Wyświetla informacje o zaufanych interfejsach agenta DHCP.

# show host

Wyświetla informacje pozyskane za pomocą serwera DHCP (Nazwę domeny czy adres IP serwera DNS).

# show ip interface interfejs

Wyświetla informację o danym interfejsie sieciowym, wraz z ustawieniami funkcji „IP helper-address”.

Komendy SHOW dotyczące protokołu DHCP w systemie Windows

C:\> arp -a

Wyświetla zawartość tablicy odwzorowania adresów MAC na adresy IP.

C:\> netstat -rn

Wyświetla zawartość lokalnej tablicy routingu.

C:\> ipconfig

Wyświetla adresację IP konfigurowanego urządzenia.

Komendy Clear

# clear ip dhcp binding [adres-IP]

Czyści dane o wydzierżawionych adresach / adresie IP.

# clear ip dhcp conflict

Czyści dane o występujących w sieci konfliktach, w adresacji IP.

# clear ip dhcp pool nazwa-puli

Czyści dane puli adresów IP.

# clear ip dhcp server statistics

Czyści dane statystyczne serwera DHCP.

Komendy Debug

# debug ip dhcp server events

Włącza debugowanie zwykłych czynności serwera DHCP.

# debug ip dhcp server packet

Włącza debugowanie procesu przypisywania adresów IP do adresów MAC.

Pozostałe tematy związane protokołem DHCP

DHCPv6

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz