(Ts) Komendy Toubleshooting-u*

Monitorowanie ruchu sieciowego

Ograniczanie zasięgu komendy Debug (Za pomocą listy extended ACL)

(config)# access-list ACL permit ip any host adres-IP – Tworzy listę filtrującą wskazany adres docelowy.

(config)# access-list ACL permit ip host adres-IP any – Tworzy listę filtrującą wskazany adres źródłowy.

(config)# interface interfejs – Przechodzi do poziomu konfiguracji interfejsu sieciowego.

(config-if)# no ip route-cache – Wyłącza funkcję (Fast-switching) na konfigurowanym interfejsie sieciowym.

(config-if)# end – Wychodzi z trybu konfiguracji interfejsu sieciowego.

# debug ip packet [ACL] – Aktywuje komendę Debug ograniczaną przez listę ACL.

Pakiety przetwarzane za pomocą metody CEF bądź Fast Switching, nie są widoczne po użyciu komendy [debug ip packet [ACL]].

INNE

write core – Wysyła zrzut pamięci w celu weryfikacji.

Komendy SHOW

Komendy SHOW (Running-config)

Komendy show dotyczące podziału na sekcje

# show running-config all – Wyświetla

# show running-config brief – Wyświetla

# show running-config class-map – Wyświetla

# show running-config control-plane – Wyświetla

# show running-config flow – Wyświetla

# show running-config full – Wyświetla

# show running-config interface – Wyświetla

# show running-config linenum – Wyświetla

# show running-config map-class – Wyświetla

# show running-config partition – Wyświetla

# show running-config policy-map – Wyświetla

# show running-config view – Wyświetla

# show running-config vlan – Wyświetla

# show running-config vrf – Wyświetla

# Pozostałe komendy show:

# show running-configuration | sec controller – Wyświetla

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

Komendy SHOW (Warstwa druga)

Komendy SHOW Interfaces

# Komendy show dotyczące konfiguracji interfejsu:

# show interfaces interfejs – Wyświetla

# show ip interfaces interfejs – Wyświetla

# show – Wyświetla

# Komendy show dotyczące statystyk interfejsu:

# show interfaces interfejs | inc line protocol|[input|output] rate – Wyświetla

# show controllers interfejs(Np. vdsl 0/1/0) datapath | inc [in|out] octets – Wyświetla

# show – Wyświetla

# Komendy show dotyczące xxx:

# show interfaces interfejs pruning – Wyświetla stan funkcji pruning dla sieci VLAN na danym interfejsie.

# show interface interfejs trunk – Wyświetla konfigurację interfejsu pod kontem połączenia Trunk-owego. Komenda składa się z trzech pozycji kolejno wyświetlających następujące informacje:

  • Vlans allowed on trunk – Wyświetla sieci VLAN dozwolone do ruchu na określonym połączeniu.
  • Vlans allowed and active in management domain – Wyświetla tylko aktywne sieci VLAN dozwolone do ruchu na określonym połączeniu trunk-owym.
  • Vlans in spanning tree Forwarding state and not pruned – Wyświetla nieblokowane przez protokół STP, sieci VLAN dla określonego połączenia trunk-owego.

# show interface interfejs switchport – Wyświetla konfigurację interfejsu pod kontem sieci VLAN (Access, Trunk).

# show interface status – Wyświetla informacje o statusie (Up) interfejsu oraz o trybie pracy (speed i duplex).

# show interfaces status Port       Name                         Status           Vlan        Duplex  Speed Type Gi0/0     OOB management  connected    routed   a-full      auto    RJ45 Gi0/1     to Switch2                connected    trunk      a-full      auto    RJ45 Gi0/2     to Switch2                connected    trunk      a-full      auto    RJ45 Gi0/3     to Router1                connected    2             a-full      auto    RJ45 Gi1/0     to Switch3                connected    trunk      a-full      auto    RJ45 Gi1/1     to Switch3                connected    trunk      a-full      auto    RJ45

a- (np. a-full) – Oznacza, że połączenie zostało negocjowane automatycznie (Autonegotiation).

! Istnieje możliwość, że stan interfejsu (speed, duplex) będzie określony jako nauczony dynamicznie (a-half, a-100), chodź w rzeczywistości auto negocjacja zawiodła. Przykładowo, kiedy jeden z przełączników działa w trybie auto negocjacji natomiast drugi ma statycznie ustawione wartości (speed, duplex).

! Po mimo wadliwych ustawień stanu Duplex, przełącznik może wyświetlać status interfejsu jako up/up, chodź w rzeczywistości połączenie nie będzie działać poprawnie.

# show interface interfejs – Wyświetla szczegółowe informacje o określonym interfejsie sieciowym.

# show interfaces gigabitEthernet 0/1 GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)   Hardware is iGbE, address is fa16.3e14.65c8 (bia fa16.3e14.65c8)   Description: to Switch2   MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,      reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255   Encapsulation ARPA, loopback not set   Keepalive set (10 sec)   Auto Duplex, Auto Speed, link type is auto, media type is unknown media type   output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported   Full-duplex, Auto-speed, link type is auto, media type is RJ45   input flow-control is off, output flow-control is unsupported   ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00   Last input 00:00:28, output 00:00:00, output hang never   Last clearing of „show interface” counters never   Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0   Queueing strategy: fifo   Output queue: 0/0 (size/max)   5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec   5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec      9250 packets input, 518775 bytes, 0 no buffer      Received 9249 broadcasts (9249 multicasts)      0 runts, 0 giants, 0 throttles      0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored      0 watchdog, 9249 multicast, 0 pause input      423565 packets output, 27079687 bytes, 0 underruns      0 output errors, 0 collisions, 8 interface resets      0 unknown protocol drops      0 babbles, 0 late collision, 0 deferred      1 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output      0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Runts – Ilość ramek Ethernet-owych niespełniających minimalnej wielkości (64 bajty).

Giants – Ilość ramek Ethernet-owych przekraczających maksymalną wielkość (1518 bajty).

Input Errors –  Ilość otrzymanych błędnych ramek Ethernet-owych.

CRC –  Ilość ramek Ethernet-owych, które nie przeszły testu CRC.

Frame –  Ilość ramek Ethernet-owych, które zawierają błędną końcówkę lub zły format.

Packet Output –  Ogólna liczba przetworzonych ramek Ethernet-owych.

Output Errors – Ogólna liczba przetworzonych błędnych ramek Ethernet-owych.

Late Collisions – Liczba kolizji, które wystąpiły po otrzymaniu 64 bitów ramki Ethernet-owej.

Collisions – Liczba kolizji.

Komendy SHOW MAC

# show mac address-table – Wyświetla wszystkie adresy MAC zapisane na urządzeniu.

# show mac address-table static Wyświetla statycznie dodane adresy MAC.

# show mac address-table dynamic [interface interfejs / vlan VLAN-id] – Wyświetla dynamicznie dodane adresy MAC.

# show mac address-table address adres-MAC Wyświetla określony adres MAC.

# show mac address-table count [vlan VLAN-id] Wyświetla ilość adresów MAC przypisanych do sieci VLAN.

# show mac address-table aging-time [vlan VLAN-id] – Wyświetla czas przechowywania adresów MAC.

# show mac address-table interface interfejs – Wyświetla adresy MAC przypisane do określonego interfejsu.

Komendy SHOW Err-disabled

# show interfaces interfejs status – Wyświetla podstawowe informacje na temat danego interfejsu sieciowego, w tym status, sieć VLAN, typ interfejsu, tryb pracy speed oraz duplex.

# show interfaces interfejs status err-disabled – Wyświetla informacje na temat stanu err-disabled względem interfejsu.

Komendy Show (Warstwa trzecia)

Komendy SHOW (Switching)

# Komendy show dotyczące xxx:

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

# Komendy show dotyczące xxx:

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

Komendy SHOW (Routing)

# Komendy show dotyczące xxx:

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

# Komendy show dotyczące xxx:

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

# show – Wyświetla

Komendy Clear

Komendy Clear (Switching)

# Komendy clear dotyczące xxx:

# clear – Czyści

# clear – Czyści

# clear – Czyści

# clear – Czyści

# Komendy clear dotyczące xxx:

# clear – Czyści

# clear – Czyści

# clear – Czyści

Komendy Clear (Routing)

# Komendy clear dotyczące xxx:

# clear – Czyści

# clear – Czyści

# clear – Czyści

# clear – Czyści

# Komendy clear dotyczące xxx:

# clear – Czyści

# clear – Czyści

# clear – Czyści

Komendy Debug

! Aktywując komendę Debug, co do której istnieje podejrzenie że wyświetli ona dużą ilość komunikatów. Należy używać linii VTY, ponieważ połączenie konsolowe ma pierwszeństwo nad innymi operacjami rutera, co mogło by doprowadzić do zawieszenia systemu Cisco IOS.

Komendy condition DEBUG

# debug condition interface interfejs – Debaguje pakiety otrzymane na określonym interfejsie sieciowym.

# debug condition mac-address adres-MAC – Debaguje pakiety otrzymane z określonego adresu MAC.

# debug condition ip adres-IP – Debaguje pakiety otrzymane z określonego adresu IP.

# debug condition vrf nazwa – Debaguje pakiety otrzymane z określonej instancji VRF.

Komendy DEBUG (Switching)

# Komendy debug dotyczące xxx:

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

# Komendy debug dotyczące xxx:

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

Komendy DEBUG (Routing)

# Komendy debug dotyczące xxx:

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

# Komendy debug dotyczące xxx:

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

# debug – Debaguje

Pozostałe tematy związane z Troubleshooting-iem

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz