(S) Zip

Zip

Funkcja zip budowa

  • zip(List, List OR *arg) – Zwraca obiekt zip, zawierający listę krotek. Każda krotka zawiera poszczególne pola pobrane z dwóch list. W przypadku opcji *arg możliwe staje się podanie większej ilości list. Niezależnie od ilości list, wszystkie powinny mieć tą samą ilość elementów.

Funkcja zip zastosowanie


one = [1, 2, 3]
two = ["a", "b", "c"]

zip_function = zip(one, two)
zip_list = list(zip_function)

o, t = zip(*zip_list)

print(zip_list) # [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
print(o) # (1, 2, 3)
print(t) # ('a', 'b', 'c')
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 6 sierpnia 2021

    […] zip(List, List OR *arg) – Zwraca obiekt zip, zawierający listę krotek. Każda krotka zawiera poszczególne pola pobrane z dwóch list. W przypadku opcji *arg możliwe staje się podanie większej ilości list. Niezależnie od ilości list, wszystkie powinny mieć tą samą ilość elementów. Szczegółowy opis znajduje się na stronie Zip. […]

Dodaj komentarz