(S) Kontroler WLC*

Wireless LAN Controler

 • Po nawiązaniu tunelu CAPWAP pomiędzy kontrolerem WLC a punktem dostępowym (LAP), kontroler może prowadzić:
  • Dynamic channel assignment – Proces automatycznego przypisywanie kanałów RF, względem każdego punktu AP z osobna. Dostosowuje się do obecnie panującej sytuacji w obszarze działania danego punktu dostępowego, tak aby urządzenia wykorzystujące ten sam kanał nie nachodziły na siebie zasięgiem.
  • Transmit power optimization – Automatyczne dostosowanie mocy transmisji, w zależności od bieżącego stopnia pokrycia. Względem każdego punktu AP z osobna.
  • Self-healing wireless coverage – Umożliwia wykrywanie awarii punktów dostępowych (AP), jak i podjęcie próby pokrycia ich przestrzeni, wzmocnionym zasięgiem innych poprawnie działających punktów AP, znajdujących się w okolicy.
  • Flexible client roaming – Funkcja umożliwiająca transfer klientów z jednego punktu dostępowego (AP), do innego punktu AP. W zależności od jakości sygnału względem poruszających się klientów.
  • Dynamic client load balancing – W przypadku dwóch punktów dostępowych (AP), pokrywających zasięgiem ten sam obszar. Kontroler WLC może rozdzielić dostępnych klientów, pomiędzy poszczególnimy punktami AP.
  • RF monitoring – Kontroler WLC stale monitoruje wszelkie właściwości RF, względem każdego punktu dostępowego (AP) z osobna. Sprawdzając ich obecny status, jak i wprowadzając niezbędne zmiany w razie wystąpienia takiej potrzeby.
  • Security management – Umożliwia wprowadzenie scentralizowanego punktu uwierzytelniana klientów bezprzewodowych, jak i udostępnia adres zaufanego serwera DHCP.
  • Wireless intrusion protobiont system (IPS) – Wprowadza punkt umożliwiający ochronę IPS.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz