(S) WCM

Wireless Control Modules

  • WCM stanowi moduł kontrolera WLC wbudowany w przełącznik bądź też niezależną kartę rozszerzającą możliwości urządzenia sieciowego.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

3 komentarze

  1. 3 maja 2020

    […] Network Architecture – Zbiór puków dostępowych (LAP) zależnych od wielu kontrolerów WLC / WCM, zlokalizowanych blisko warstwy dostępowej (Access […]

  2. 3 maja 2020

    […] Konfiguracja kontrolera WCM […]

  3. 3 maja 2020

    […] WCMs (Wireless Control Modules) – […]

Dodaj komentarz