(S) Throughput

Przepustowość (Throughput)

Rzeczywista szerokość pasma (Bandwidth), zmierzona w określonym okresie czasu (Jest to prędkość pasma pomniejszona o istniejący ruch sieciowy oraz wszelkie opóźnienia).

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz