(S) st_mtime

st_mtime

  • os.stat(„Nazwa pliku„).st_mtime – Zwraca datę ostatniej edycji wskazanego pliku. Przykładowe użycie:
Data z sformatowana za pomocą moduły Datetime:

import os
from datetime import datetime

# Pobiera datę ostatniej edycji pliku main.py:
file_date = os.stat("main.py").st_mtime

print(file_date) # Wyświetli: 1587541708.3731387

# Wyświetla datę ostatniej edycji pliku main.py:
print(datetime.fromtimestamp(file_date)) # Wyświetli: 2020-04-22 07:48:28.373139

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 8 maja 2020

    […] os.stat(„Nazwa pliku„).st_mtime – Zwraca datę ostatniej edycji wskazanego pliku (Przykładowe użycie). […]

Dodaj komentarz