(S) SQLite Select Glob

SQLite Select Glob

 • SELECT * FROM tablica WHERE kolumna GLOB „*wyrażenie?? – Zwraca zawartość wierszy, posiadających podany wzorzec w określonej kolumnie (Znak ? można wykorzystać wielokrotnie, Wyraźnie jest wrażliwe na wielkość liter (Case Sensitive)).
  • * – Zastępuje dowolny ciąg znaków.
  • ? – Zastępuje jeden element.
  • *[zakres-liczb]* – Określa wartości posiadające przynajmniej jedną liczbę z podanego zakresu liczb.
  • *[^zakres-liczb]* – Określa wartości nie posiadające ani jednej liczby z podanego zakresu liczb.
# Zwraca wiersze których wartość w podanej kolumnie rozpoczyna się od następującego ciągu znaków 'Cisco':

SELECT *
FROM tablica
WHERE kolumna
GLOB 'Cisco*'
# Zwraca wiersze których wartość w podanej kolumnie zawiera liczby z zakresu od 1 do 9:

SELECT *
FROM tablica
WHERE kolumna
GLOB '*[1-9]*'
# Zwraca wiersze których wartość w podanej kolumnie nie zawiera liczb z zakresu od 1 do 9:

SELECT *
FROM tablica
WHERE kolumna
GLOB '*[^1-9]*'
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 27 maja 2020

  […] * FROM tablica WHERE kolumna GLOB „*wyrażenie??„ – Zwraca zawartość wierszy, posiadających podany wzorzec w określonej […]

Dodaj komentarz