(S) Sorted

Sorted

Sorted(Iterał, odwrócenie, klucz)

  • Iterał (Lista, krotka, cziąg znaków) – Sekwencja (ciąg, krotka, lista) lub kolekcja (zestaw, słownik, zamrożony zestaw) lub dowolny inny iterator.
  • Odwrócenie (Wartość logiczna) – Jeśli prawda (True), sortowana lista zostanie odwrócona (Posortowana w porządku malejącym). Domyślnie fałsz (False), jeśli nic nie zostanie podane.
  • Klucz (funkcja) – Funkcja, która służy jako klucz dla porównania sortowania. Domyślnie None.

Opis

  • sorted(str / tuple / list<iterał>, reverse=bool<odwrócenie>*, key=function<klucz>*) – Sortuje wskazany obiekt iterowalny (Ciąg znaków, listę bądź krotkę).

Przykłady


>>> array = [9, 0, 0, 9, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 9, 0, 0, 0, 0, 9]
>>> sorted(array, key=lambda x: x==0)
[9, 9, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 2 sierpnia 2021

    […] sorted(str / tuple / list<iterał>, reverse=True / False<odwrócenie>*, key=function<klucz>*) – Sortuje wskazany obiekt iterowalny (Ciąg znaków, listę bądź krotkę). Szczegółowy opis znajduje się na stronie Sorted. […]

Dodaj komentarz