(S) RA

RA (Router Advertisement)

Funkcje wiadomości RA

 • Wiadomość RA (Router Advertisement) stanowi odpowiedź lokalnego rutera na odebrane zapytanie RS. Zawiera podstawowe informację dotyczące skonfigurowanej metody pozyskiwania adresów IPv6 (Takie jak flagi A, O oraz M) jak i dane wspomagające ten proces (Prefix oraz długość prefix-u).
Wiadomość Router Advertisement

Budowa wiadomości RA

 • Ramka Ethernetowa (Link-Layer):
  • Destination MAC address (33:33:00:00:00:01 / 00:50:56:AF:97:68) – Multicast-owy adres MAC (33:33) stworzony na podstawie docelowego multicast-owego adresu IPv6 (ff02:1 -> 00:00:00:01). W przypadku skonfigurowania na ruterze odpowiedzi na wiadomość RS, za pomocą adresu Unicast MAC, adres docelowy będzie stanowił adres źródłowy wiadomości RS.
  • Source MAC address (58:AC:78:93:DA:00) – źródłowy adres MAC rutera.
  • Type field (0x86dd) – Wykorzystywany protokół warstwy trzeciej (IPv6).
 • Nagłówek protokołu IPv6:
  • Next Header (58) – Wskazują protokół ICMPv6 jako zawartość użyteczną przesyłanego pakietu. 
  • Hop Limit (255) – Określa maksymalną liczbę przeskoków, zwiększaną o jeden względem każdego napotkanego po drodze rutera. Wartość 255 oznacza że następny ruter który odbierze wiadomość RA zwiększy jej wartość do 256, a tym samym będzie zmuszony ją porzucić.
  • Source IPv6 address (FE80::01) – źródłowy adres IPv6 link-local.
  • Destination IPv6 address (FF02::1) – Multicast-owy adres IPv6 (All IPv6 Device Multicast address).
 • Nagłówek protokołu ICMPv6:
  • Type (134) – Określa rodzaj przesyłanej wiadomości protokołu NDP, w nie mniejszym przypadku jest to wiadomość RA.
  • Type (0) – Wartość ignorowana przez odbiorcę.
  • Checksum (0x3277) – Suma kontrolna nagłówka protokołu ICMPv6.
  • Cur Hop Limit (64) – Proponowana przez lokalny ruter, wartość (Hop Limit) jaką powinno stosować urządzenie końcowe (Wartość 0 oznacza że urządzenie końcowe powinno samo zdecydować o wykorzystywanej wartości (Hop Limit)).
  • Managed Address Configuration Flag (M flag) (0) – Określa metodę pozyskiwania adresów przez urządzenia końcowe (Wartość 1 sugeruje wykorzystanie metody Stateful DHCPv6).
  • Other Configuration Flag (O flag) (0) – Określa metodę pozyskiwania adresów przez urządzenia końcowe (Wartość 1 sugeruje pozyskanie dodatkowych informacji dotyczących adresu IPv6 serwera DNS czy nazwy domenowej od serwera DHCPv6).
  • Home Agent (medium) – Wskazuje że nadana wiadomość RA, została wysłana przez ruter.
  • Default Router Preference (0) – Określa priorytet lokalnego rutera, co jest szczególnie przydatne w sieci posiadającej więcej niż jedną bramę domyślną. Poszczególne wartości są następujące (01) High, (00) Medium oraz (11) Low.
  • Router Lifetime(1800) – Określa czas przez jaki urządzenie końcowe powinno wykorzystywać lokalny ruter jako bramę domyślną (Wartość 0 oznacza że ruter nie powinien być brany pod uwagę przy wyborze bramy domyślnej).
 • Dodatkowe opcje Source Link-Layer (Inside ICMPv6):
  • Type (1) – Określa zawartość pola opcji, jako (Source Link-Layer Option).
  • Length(1) – Określa wielkość pola opcji, w jednostkach ośmiu oktetów (8 bitów).
  • Source Link Layer address (58:AC:78:93:DA:00) – Adres MAC nadawcy wiadomości RA.
 • Opcje ICMPv6 MTU:
  • Type (5) – Określa zawartość pola opcji, jako (ICMPv6 MTU).
  • Length (1) – Określa wielkość pola opcji, w jednostkach ośmiu oktetów (8 bitów).
  • MTU(1500) – Definiuje maksymalną wartość MTU, jaką powinno wykorzystywać urządzenie końcowe.
 • Opcje ICMPv6 Prefix Information:
  • Type(3) – Określa zawartość pola opcji, jako (ICMPv6 Prefix Information).
  • Length (4) – Określa wielkość pola opcji, w jednostkach ośmiu oktetów. Pole zawiera 4 jednostki czyli 32 oktety.
  • Prefix Length (64) – Pole wykorzystywane przez funkcję On-Link.
  • On-Link Flag (L flag) (L flag) – Informuje urządzenie końcowe o stanie funkcji On-Link.
  • Autonomus Address Configuration Flag (A flag) – Określa metodę pozyskiwania adresów przez urządzenia końcowe (Wartość 1 sugeruje wykorzystanie metody SLAAC).
  • Valid Lifetime (2592000) – Określa przez jaki czas pozyskany adres IPv6 pozostaje ważny (Valid).
  • Preferred Lifetime (604800) – Określa przez jaki czas pozyskany adres IPv6 pozostaje preferowany (Preferred).
  • Prefix (2001:DB8:CAFE:1::) – Informuje urządzenie końcowe, o prefix-ie wykorzystywanym w procesie przyznawania adresu IPv6 za pomocą funkcji SLAAC.

Rodzaje wiadomości ICMPv6 NDP

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

Dodaj komentarz