(S) QLabel*

QLabel

 • Pole tekstowe wyświetlające zdefiniowany ciąg znaków.

Public Slots

 • QLabel.clear() – Czyści zawartość wskazanego pola Label.
 • QLabel.setText(string) – Zmienia zawartość wskazanego pola Label.
 • QLabel.setFont(QFont) – Zmienia domyślny font wyświetlanego tekstu. Tworzenie obiektu QFont dostępne pod linkiem.
 • QLabel.setAlignment(opcja) – Określa pozycję teksu w obszarze jego wyświetlania (istnieje możliwość sprecyzowania więcej opcji oddzielonych od siebie za pomocą znaku „|”).
  • Układ horyzontalny:
   • Qt.AlignLeft – Wyświetla tekst po lewej stronie.
   • Qt.AlignRight – Wyświetla tekst po prawej stronie.
   • Qt.AlignHCenter – Wyświetla tekst wyśrodkowany w poziomie.
   • Qt.AlignJustify – Wyświetla tekst wyjustowany.
  • Układ wertykalny:
   • Qt.AlignTop – Wyświetla tekst u góry.
   • Qt.AlignBottom – Wyświetla tekst na dole.
   • Qt.AlignVCenter – Wyświetla tekst wyśrodkowany w poziomie.
  • Obydwa układy:
   • Qt.AlignCenter – Wyświetla tekst wyśrodkowany w poziomie oraz pionie.

Zastosowanie slotów

# Tworzy nowe pole label:
label = QLabel()
label.linkActivated.connect(clickButton)

# Tworzy pole umożliwiające wpisywanie treści:
lineEdit = QLineEdit()
# Zmienia wartość pola label, na podstawie pola line edit:
lineEdit.textChanged.connect(label.setText)
lineEdit.editingFinished.connect(label.clear)
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

2 komentarze

 1. 15 lutego 2021

  […] QLabel – Pole tekstowe wyświetlające zdefiniowany ciąg znaków. […]

 2. 17 lutego 2021

  […] QLabel – Pole tekstowe wyświetlające zdefiniowany ciąg znaków. […]

Dodaj komentarz