(S) QComboBox*

QComboBox

 • Wysuwana lista, umożliwiająca wybranie jednej z dostępnych pozycji, bądź wpisanie własnej.

Public Functions

 • QComboBox.addItems(List) – Przypisuje listę zawierającą wyświetlane pozycje.
 • QComboBox.setEditable(Boolean) – Określa opcjonalną możliwość wpisania dowolnej wartości na liście ComboBox.
 • QComboBox.setMaxCount(Int) – Określa maksymalną ilość pozycji dostępnych na liści ComboBox. Funkcja „setEditable” musi być ustawiona na wartość True.
 • QComboBox.setInsertPolicy(QComboBox.Flaga) – Określa lokalizację pozycji wpisanych przez użytkownika. Dostępne są następujące flagi (NoInsert, InsertAtTop, InsertAtCurrent, InsertAtBottom, InsertAfterCurrent, InsertBeforeCurrent, InsertAlphabetically).

Signals

Przekazywanie parametrów metodzie wykonywanej za pomocą funkcji connect jest możliwe za pomocą Partial.

 • QComboBox.currentIndexChanged.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po wybraniu pozycji z listy ComboBox. Sygnał zwróci numer wybranej pozycji.
 • QComboBox.currentTextChanged.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po wybraniu pozycji z listy ComboBox. Sygnał zwróci wartość wybranej pozycji.
 • QComboBox.editTextChanged.connect(method)
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 15 lutego 2021

  […] QComboBox – Wysuwana lista, umożliwiająca wybranie jednej z dostępnych pozycji, bądź wpisanie własnej. […]

Dodaj komentarz