(S) QCheckBox*

QCheckBox

 • Pole wyboru dostępne w trzech trybach (Checked, Unchecked oraz PartiallyChecked).

Public Functions

 • QCheckBox.setTristate(Boolean) – Aktywuje trzystopniowe pole CheckBox (0, 1, 2).
 • QCheckBox.setCheckState(Status) – Określa stan początkowy pola CheckBox. Dostępne są trzy następujące stany (Qt.Unchecked / Qt.Checked / Qt.PartiallyChecked).

Signals

Przekazywanie parametrów metodzie wykonywanej za pomocą funkcji connect jest możliwe za pomocą Partial.

 • QCheckBox.stateChanged.connect(method) – Wskazana akcja zostanie aktywowana po zmianie stanu pola CheckBox.

Zastosowanie sygnałów

self.myCheckBox = QCheckBox("Yes / No")

myCheckBox.setTristate(True)
myCheckBox.setCheckState(Qt.PartiallyChecked)
myCheckBox.stateChanged.connect(checkedBox)

def checkedBox(self, status):
    # Zwraca wartość False / True:
    print(status == Qt.Checked)
    # Zwraca wartość z zakresu 0-2 (0, 1 False / 2 True):
    print(status)
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 15 lutego 2021

  […] QCheckBox – […]

Dodaj komentarz