(S) @property

@property

 • Wbudowana funkcja Python, zwracająca właściwości obiektu.
# Definicja nowej klasy:
class NewClass:
  # Zmienna Class Attributes:
  class_attributes = 0

  # Metoda specjalna Init, wykonywana na samym początku, po inicjacji nowej instancji.
  def __init__(self, name, age):
    self._name = name
    self._age = age

  @property
  def age(self):
    return self._age


if __name__ == '__main__':

  # Aktywacja nowej instancji clasy NewClass:
  user = NewClass("Robert", 26)

  # Wyświetlenie wieku:
  print(user.age) # Wyświetli: 26
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

 1. 11 maja 2020

  […] @property – Wbudowana funkcja Python, zwracająca właściwości obiektu. […]

Dodaj komentarz