(S) os.walk

os.walk

  • Zwraca pełną zawartość wskazanego folderu / katalogu wraz z jego pod-folderami / pod-katalogami w formie obiektu. Przykładowe użycie:
Wyświetlenie pełnej zwartości danej ścieżki:

import os

for dirpath, dirnames, filenames in os.walk("C:/Users/rkucharski/test"):
	print("Current Path:", dirpath)
	print("Directories:", dirnames)
	print("Files:", filenames)
	print("")

# Wynik działania programu:
Current Path: C:/Users/rkucharski/test
Directories: ['fol1', 'fol2', 'fol3']
Files: ['file1.txt']

Current Path: C:/Users/rkucharski/test\fol1
Directories: []
Files: ['file1.txt', 'file2.txt']

Current Path: C:/Users/rkucharski/test\fol2
Directories: []
Files: ['file1.txt']

Current Path: C:/Users/rkucharski/test\fol3
Directories: []
Files: ['file1.txt', 'file2.txt', 'file3.txt']

PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 8 maja 2020

    […] os.walk(„Lokalizacja„) – Zwraca pełną zawartość wskazanego folderu / katalogu wraz z jego pod-folderami / pod-katalogami w formie obiektu (Przykładowe użycie). […]

Dodaj komentarz