(S) Open

Open

Budowa funkcji Open()

  • open(Str<ścieżka do pliku>, mode=Str, buffering=Int, encoding=None/True(None), errors=None/True(None), newline=None/True(None), closefd=None/True(True), opener=None/True(None))

Przykładowe zastosowanie funkcji Open()


output = None
try:
    file = open("test.txt", mode="r", encoding="utf-8")
    output = file.read()
except FileNotFoundError as error:
    print(error)

print(output)
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 5 sierpnia 2021

    […] open() – dd . Szczegółowy opis znajduje się na stronie Open. […]

Dodaj komentarz