(S) Open-Closed Principle

Open-Closed Principle

  • Wzorzec projektowania „Open-Closed Principle”, opiera swoje działanie na zasadzie „Open to extension, closed to modification”, która preferuje dodawanie nowych klas zwiększających funkcjonalność programu, ponad edycję już istniejących, przetestowanych i zweryfikowanych klas. Dzięki czemu dodanie nowej funkcjonalności nie wpłynie na działający kod programu.
PDFPRINT

Robert T Kucharski

Cisco Network Engineer in GPW.

1 Response

  1. 7 maja 2021

    […] Open-Closed Principle […]

Dodaj komentarz